Alkuun

901 -- Sähköntuotannon energialähteiden kulutus tuotantotavoittain

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vesivoima, TJ , Tuulivoima, TJ , Aurinkovoima, TJ ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Vesivoima , Tuulivoima , Aurinkovoima ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Polttoainekohtaiset ennakkotiedot ovat laskennallisia edellisvuotisten tuotantojen suhteessa.
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineet on jaettu sähkölle ja lämmölle tuotantojen suhteessa (energiamenetelmä).
Vesi- ja tuulivoima ja sähkön nettotuonti on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 TJ/GWh)
ja ydinenergia on laskettu 33 %:n hyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 TJ/GWh).
Hiili sisältää kivihiilen lisäksi masuuni- ja koksikaasun, koksin sekä muut hiilituotteet.
Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. biokaasun ja sekapolttoaineiden biohajoavan osuuden.
Sisältää mm. sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden, muovi- ja ongelmajätteen, vedyn sekä teollisuusden reaktio- ja sekundäärilämmön.
Sisältää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta aiheutuvat CO2-päästöt.