Alkuun

003 -- Kesämökit (lkm) alueittain 1970-2017

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 312

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2017 , 2015 , 2010 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät

Kesämökit tilastoidaan erikseen muusta rakennuskannasta lukuun ottamatta vakinaisesti asututtuja vapaa-ajan asuntoja, jotka on luokiteltu vuodesta 2000 lähtien asuinrakennusten luokkaan erilliset pientalot.


Tilastossa käytetään 1.1.2018 aluejakoa koko aikasarjassa.
Alueliitoskuntien tiedot on yhdistetty, poikkeuksena kuitenkin osakuntaliitokset.


Mm. Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään on toteutettu aikasarjassa vuodesta 2006 alkaen.
Vuosina 1985-2005 Längelmäen väestö on kokonaisuudessaan yhdistetty Jämsään.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia myöskään Pirkanmaan
ja Keski-Suomen maakunnan osalta.


1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Sipoon osakuntaliitos on huomioitu tässä taulukossa vuodesta 2008 alkaen.
Muutoksen seurauksena myös seutukuntarajat muuttuivat
eivätkä tiedot ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia aikasarjassa
1985-2007 Helsingin ja Sipoon sekä Helsingin ja Porvoon seutukuntarajan osalta.


Vuonna 2018 voimaan tuli kaksi osakuntaliitosta: osa Oulusta siirtyi Iin kuntaan ja yksi kiinteistö siirtyi Sipoosta Vantaaseen.

© Tilastokeskus - Statistikcentralen