Alkuun

001 -- Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 31.12. 2017

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 312

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki rakennukset , Erilliset pientalot , Rivi- ja ketjutalot ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät Rakennuskantaan
ei pääsääntöisesti sisälly kesämökit eikä mm. maatalousrakennukset (kesämökeistä on oma taulukko.) Rakennuksen
luokittelu käyttötarkoituksen mukaan johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta
osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Vuoden 2000 tilastoista lähtien on rakennusten tilastointiperusteita
muutettu siten, että vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot on luokiteltu asuinrakennusten luokkaan erilliset
pientalot. Ilman luvanvaraista peruskorjausta tehdyt lämmitystavan muutokset eivät välttämättä välity
rakennusvalvontaviranomaisille ja sitä kautta tilastoihin.
Kuntajako 1.1.2018 mukainen.
Alueliitoskuntien tiedot on yhdistetty, poikkeuksena kuitenkin osakuntaliitokset.
Mm. Längelmäen osa-alueliitos Oriveteen ja Jämsään on toteutettu aikasarjassa vuodesta 2006 alkaen.
Vuosina 1985-2005 Längelmäen väestö on kokonaisuudessaan yhdistetty Jämsään.
Tiedot eivät ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia myöskään Pirkanmaan
ja Keski-Suomen maakunnan osalta.
1.1.2009 siirtyi Sipoon kunnasta 29,1 km2:n suuruinen alue Helsinkiin.
Sipoon osakuntaliitos on huomioitu tässä taulukossa vuodesta 2008 alkaen.
Muutoksen seurauksena myös seutukuntarajat muuttuivat
eivätkä tiedot ole tämän vuoksi kaikilta osin vertailukelpoisia aikasarjassa
1985-2007 Helsingin ja Sipoon sekä Helsingin ja Porvoon seutukuntarajan osalta.
Vuonna 2018 voimaan tuli kaksi osakuntaliitosta: osa Oulusta siirrettiin Iin kuntaan ja Sipoosta yksi kiinteistö liitettiin Vantaaseen.
© Tilastokeskus - Statistikcentralen