Alkuun

122d -- Kasvihuonekaasupäästöt maakunnittain, 2011-2019

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori , 12 Energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö , 12(-1A3) Energia, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö pl. liikenne ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
- ei yhtään Päästökauppa laajentui uusilla toiminnoilla vuonna 2013, joten vuoden 2011 energiasektorin tiedot on ilmoitettu eri päästökauppakattavuudella
Kotimaan lentoliikenteen CO2 päästöt sisältyvät vain luokkaan '1A3 Kotimaan liikenne - Yhteensä'
Päästöt yhteensä sisältää epäsuorat CO2-päästöt, joita ei ole jaettu taulukossa eri sektoreille
Pyöristyksistä johtuen maakuntatiedoista lasketut summatiedot saattavat poiketa koko maan tiedosta

Päästöluokka

CRF luokituksen mukainen päästöluokka

Päästökauppaan kuuluminen

Yhteensä, Päästökappasektorin päästöt, ei-päästökauppasektorin päästöt

Maakunta

Maakunnat

Tiedot

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia