Alkuun

121z -- Kasvihuonekaasupäästöt alueittain, päästökaupan ulkopuoliset tiedot, 2011-2019

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori , 1 Energiasektori , 1(-1A3) Energiasektori pl. kotimaan liikenne ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 311

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Päästökauppa laajentui uusilla toiminnoilla vuonna 2013, joten vuoden 2011 energiasektorin tiedot on ilmoitettu eri päästökauppakattavuudella
Kotimaan liikenne ei sisällä kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä
Päästöt yhteensä sisältää epäsuorat CO2-päästöt, joita ei ole jaettu taulukossa eri sektoreille
Pyöristyksistä johtuen kuntatiedoista lasketut summatiedot saattavat poiketa koko maan tiedosta

Päästöluokka

CRF luokituksen mukainen päästöluokka

Alue

Alueittain luokitteleva muuttuja, lähtökohtana kuntajaottelu

Tiedot

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia