Alkuun

11i4 -- Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin, 1970-2019

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 50

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän. Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto on yksi osa ympäristötilinpidon kokonaisuutta. Euroopan Unionin asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan kansantalouden materiaalivirrat vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja tilasto-vuodesta 2008 lähtien. Tilasto on YK:n Ympäristötilinpitojärjestelmässä (SEEA) osa kansantalouden fyysisten virtojen kuvausta.

Materiaali

Materiaali

Tiedot

Kansantalouden materiaalivirrat, miljoonaa tonnia

Kansantalouden materiaalivirrat, miljoonaa tonnia