1. 12cv -- Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain, 2018-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12786 Päivitetty: 9.12.2020

  1. Vuosi: 2018, 2019, (2)
  2. Jätejae: Kokonaisjätemäärä, Sekajäte, Erilliskerätyt jätteet yhteensä, Erilliskerätty paperi ja kartonkijäte, ..., Muut ja erittelemättömät jätteet (12)
  3. Tiedot: Kaikki käsittelyt yhteensä, Materiaalihyödynnys, poislukien kompostointi ja mädätys, Kompostointi ja mädätys, Energiahyödynnys, ..., Kaatopaikkasijoitus ja muu hävitys (6)


 2. 12qw -- Jätteiden synty toimialoittain, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10206 Päivitetty: 17.6.2020

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Toimiala 2008: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), TOL C 10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden valmistus, TOL 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden valmistus, ..., Kotitaloudet (14)
  3. Jäteluokka: Yhteensä, Kemialliset jätteet, Metallijätteet, Paperi- ja pahvijätteet, ..., Josta vaarallista jätettä (11)
  4. Tiedot: Jätemäärä 1000 tonnia, (1)


 3. 12qy -- Jätteiden käsittely käsittelytavoittain, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7476 Päivitetty: 17.6.2020

  1. Vuosi: 2018, (1)
  2. Jäteluokka: Yhteensä, Kemialliset jätteet, Metallijätteet, Lasijätteet, ..., Josta vaarallista jätettä (13)
  3. Käsittelytapa: Yhteensä, Energiahyödynnys, Hävityspoltto, Materiaalihyödynnys, Kaatopaikkasijoitus ja muu hävitys (5)
  4. Tiedot: Jätemäärä 1000 tonnia, (1)


 4. 001 -- Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytavoittain 1997-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5840 Päivitetty: 15.1.2020

  1. vuosi: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2018 (22)
  2. Tiedot: Kokonaisjätemäärä, Kaatopaikkasijoitus, Hyödyntäminen energiana, Hyödyntäminen materiana, (4)


 5. 002 -- Jätteiden käsittely 2015 -2018 EU:n tilastollisen jäteluokituksen mukaan jaoteltuna

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19979 Päivitetty: 17.6.2020

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Jätelaji: 01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset, 01.3 Käytetyt öljyt Vaaralliset, ..., Josta vaarallista jätettä: (54)
  3. Käsittelytapa: Hyödyntäminen energiana, Hävityspoltto, Materiaalihyödyntäminen, Kaatopaikkasijoitus, ..., Yhteensä (6)


 6. 003 -- Jätteiden synty 2015 - 2018 EU:n tilastollisen jäteluokituksen mukaan jaoteltuna

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32319 Päivitetty: 17.6.2020

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Jätelaji: 01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset, 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset, 01.3 Käytetyt öljyt Vaaralliset, ..., Josta vaarallista jätettä: (54)
  3. Toimiala: TOL B, Mineraalien kaivu, TOL 10-12 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus, TOL 13-15 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus, TOL 16 Sahatavaran sekä puutuotteiden jne valmistus, ..., Yhteensä (19)