Alkuun

11ra -- Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990-2021

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Väestö 31.12. , Väkiluvun muutos , Väkiluvun muutos, % ,

Valittu 1 Yhteensä 43

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 551

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 32

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
. tieto on puuttuva Historiallisen tilastotiedon opas, ks. linkki

Väestötilastoja vuodesta 1750 lähtien on digitoitu pdf-muotoon Kansalliskirjaston Doria-palveluun:
Väestörakenne ja Väestönmuutokset -julkaisuja Doriassa
Väestölaskenta-julkaisuja Doriassa

---

Alue

Tilastossa käytetään 1.1.2022 aluejakoa koko aikasarjassa. Alueliitoskuntien tiedot yhdistetty. Osakuntaliitoksia ei ole huomioitu liitosta edeltävinä vuosina.

Tiedot

Väestö 31.12.

Väkiluku tilastoajanjakson lopussa.

Väkiluvun muutos

Väkiluvun muutos eli kokonaismuutos on kahden peräkkäisen tilastoajanjakson väkilukujen erotus.

Väkiluvun muutos, %

Väkiluvun muutos eli kokonaismuutos on kahden peräkkäisen tilastoajanjakson väkilukujen erotus. Erotus on jaettu edellisen tilastoajanjakson väkiluvulla ja kerrottu sadalla.

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään. Saatu luku on kerrottu sadalla.

Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde lasketaan jakamalla ei-työllisten määrä, eli työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, työllisten määrällä. Saatu luku on kerrottu sadalla.

Keski-ikä, molemmat sukupuolet

Keski-ikä lasketaan summaamalla henkilöiden iät yhteen ja jakamalla summa henkilöiden määrällä. Ikänä käytetään henkilön ikää kokonaisina täytettyinä vuosina, johon on lisätty 0,5 vuotta.

Keski-ikä, miehet

Keski-ikä lasketaan summaamalla henkilöiden iät yhteen ja jakamalla summa henkilöiden määrällä. Ikänä käytetään henkilön ikää kokonaisina täytettyinä vuosina, johon on lisätty 0,5 vuotta.

Keski-ikä, naiset

Keski-ikä lasketaan summaamalla henkilöiden iät yhteen ja jakamalla summa henkilöiden määrällä. Ikänä käytetään henkilön ikää kokonaisina täytettyinä vuosina, johon on lisätty 0,5 vuotta.

Suomenkielisiä

Kielet (ISO 639-1)

Suomenkielisten osuus, %

Kielet (ISO 639-1)

Ruotsinkielisiä

Kielet (ISO 639-1)

Ruotsinkielisten osuus, %

Kielet (ISO 639-1)

Saamenkielisiä

Kielet (ISO 639-1)

Vieraskielisiä

Kielet (ISO 639-1)
Vieraat kielet ovat muut kuin suomi, ruotsi ja saame

Vieraskielisten osuus, %

Kielet (ISO 639-1)
Vieraat kielet ovat muut kuin suomi, ruotsi ja saame

Ulkomaan kansalaisia

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomaan kansalaisten osuus, %

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomailla syntyneitä

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomailla syntyneiden osuus, %

Valtiot ja maat (ISO 3166)

Ulkomaalaistaustaisia

Syntyperä ja taustamaa -tieto on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ulkomaalaistaustaisten osuus, %

Syntyperä ja taustamaa -tieto on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ev.lut kirkkoon kuuluvien osuus, %

Uskontokunta on muodostettu Tilastokeskuksessa seurakuntatiedon perusteella.

Muihin uskontokuntiin kuuluvien osuus, %

Uskontokunta on muodostettu Tilastokeskuksessa seurakuntatiedon perusteella.

Maapinta-ala, km²

Lähde: Maanmittauslaitos

Väestöntiheys

Asukkaita / km²

Alueella syntyneitä, jotka ovat Suomen väestössä

Vuoden lopun väestöön kuuluvat henkilöt, jotka ovat syntyneet alueella.

Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet alueella

Vuoden lopun väestöön kuuluvat ja alueella vakituisesti asuvat henkilöt, jotka ovat syntyneet alueella. Ts. henkilöiden syntymäalue on sama kuin asuinalue.

Alueella asuvia, jotka ovat syntyneet muualla

Vuoden lopun väestöön kuuluvat ja alueella vakituisesti asuvat henkilöt, jotka eivät ole syntyneet alueella. Ts. henkilöiden syntymäalue ei ole sama kuin asuinalue.

Asuinalueellaan syntyneiden osuus, %

Alueella syntyneiden vakituisten asukkaiden osuus alueen vakituisesta väestöstä.
Esim. Vuoden 2017 lopussa Helsingissä vakituisesti asuvista henkilöistä 40,4 % oli syntynyt Helsingissä.

Syntymäalueellaan asuvien osuus, %

Alueella syntyneiden vakituisten asukkaiden osuus kaikista alueella syntyneistä vuoden lopun väestöön kuuluvista henkilöistä.
Esim. Vuoden 2017 lopussa väestöön kuuluvista Helsingissä syntyneistä henkilöistä 52,4 % asui vakituisesti Helsingissä.

Kaupunkialueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Sisemmällä kaupunkialueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ulommalla kaupunkialueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Kaupungin kehysalueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Maaseutualueella asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Maaseudun paikalliskeskuksissa asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Kaupungin läheisellä maaseudulla asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Ydinmaaseudulla asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.

Harvaan asutulla maaseudulla asuvien osuus, %

Kaupunki-maaseutu-luokitus on selitetty Käsitteet-sivulla, ks. linkki.