Alkuun

12an -- Vastasyntyneen elinajanodote sukupuolen mukaan maakunnittain, 1990-1992 -- 2017-2019

Valitse muuttujat

Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 1

Pakollinen
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990-1992 , 1991-1993 , 1992-1994 ,

Valittu 0 Yhteensä 28

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , MA1 MANNER - SUOMI , MK01 Uusimaa ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Maakunnittaiset elinajanodotteet lasketaan kolmen vuoden aikajaksolta. Näin pienimmillekin maakunnille saadaan riittävän kattavat pohjatiedot kuolleisuus- ja eloonjäämislukujen laskentaa varten, ja satunnaisvaihtelun vaikutus tuloksiin on pienempi.

Maakunta

Tilastossa käytetään 1.1.2020 aluejakoa koko aikasarjassa.

Tiedot

Vastasyntyneen elinajanodote, vuosia

Vuosien määrä, jonka verran vastasyntynyt eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.