Alkuun

1. Vaalikartta-aineisto kunnittain - kunnallisvaaleissa 2017

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Manner-Suomi , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 296

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Äänestysprosentti , Äänestysaktiivisuuden muuutos , Eniten ääniä saanut puolue ,

Valittu 0 Yhteensä 26

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Kunnallisvaalit 2017 vaalikarttapalvelu
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Eniten ääniä saanut puolue/Suurin valtuustoryhmä:
1=KESK
2=KOK
3=PS
4=SDP
5=VIHR
6=VAS
7=RKP
8=KD
99=Muut
0=Tasan
Vaalipiiri:
0=Manner-Suomi
1=Helsingin vaalipiiri
2=Uudenmaan vaalipiiri
3=Varsinais-Suomen vaalipiiri
4=Satakunnan vaalipiiri
5=Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
6=Hämeen vaalipiiri
7=Pirkanmaan vaalipiiri
8=Kaakkois-Suomen vaalipiiri
9=Savo-Karjalan vaalipiiri
10=Vaasan vaalipiiri
11=Keski-Suomen vaalipiiri
13=Lapin vaalipiiri