Alkuun

StatFin

 1. 139q -- Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja nuorimman lapsen iän mukaan, 20-59-vuotiaat, 2009-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24550 Päivitetty: 2.11.2021

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Nuorimman lapsen ikä: Yhteensä, Alle 18-v. lasten vanhemmat yhteensä, Nuorin lapsi alle 3 v., Nuorin lapsi 3-6 v., ..., Ei alle 18-v. lapsia (6)
  3. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 2. 13aj -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 46986 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 19, 15 - 24, ..., 70 - 74 (22)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 3. 139r -- Väestön työmarkkina-asema sukupuolen ja lasten lukumäärän mukaan, 20-59-vuotiaat, 2009-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24440 Päivitetty: 2.11.2021

  1. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  2. Lasten lukumäärä: Yhteensä, Ei yhtään alle 18-vuotiasta, Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä, 1 alle 18-vuotias, ..., 3+ alle 18-vuotiasta (6)
  3. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 4. 13ak -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2012-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22983 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Suuralue 2012: KOKO MAA, SA1 Helsinki-Uusimaa, SA2 Etelä-Suomi, SA3 Länsi-Suomi, SA4 Pohjois- ja Itä-Suomi (5)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 5. 13al -- Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan mukaan, 15-74-vuotiaat, 2011-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22848 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2021 (11)
  2. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., MK21 Ahvenanmaa (20)
  3. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkilöä, ..., Työvoimaosuus, % (7)


 6. 13am -- Nuorten 15-29-vuotiaiden osallistuminen työmarkkinoille ja koulutukseen sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30427 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työllisistä tutkintoon johtavassa tai kurssikoulutuksessa, 1000 henkilöä, Työllisistä ei tutkintoon johtavassa eikä kurssikoulutuksessa, 1000 henkilöä, ..., Ei-työllisten, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä varusmiespalvelussa, osuus ikäluokasta, % (9)


 7. 13ap -- Työlliset, palkansaajat ja yrittäjät sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19157 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkilöä, Yrittäjät, 1000 henkilöä, ..., Yksinyrittäjät (pl. maa-, metsä- ja kalatalous), 1000 henkilöä (8)


 8. 13aq -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008), 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29403 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (37)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 9. 13ar -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 30768 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., Tuntematon (18)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 10. 13as -- Työlliset ja palkansaajat työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17869 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Toimiala 2008: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. (10-39), F Rakentaminen (41-43), ..., R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut (90-99) (14)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 11. 13at -- Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä ja palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22110 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), C Teollisuus (10-33), D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto (35-39), ..., S-U Muu palvelutoiminta yms. (94-99) (17)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Yksityinen sektori, Julkinen sektori, (3)
  4. Tiedot: Tehty vuosityöaika työllistä kohti (työtunteja/työllinen), Tehty vuosityöaika palkansaajaa kohti (työtunteja/palkansaaja), (2)


 12. 13au -- Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 22399 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ammatti 2010: SSS Yhteensä, 0 Sotilaat, 1 Johtajat, 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat, ..., X Tuntematon (51)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 13. 13av -- Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11831 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 3-4 Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste, 5 Alin korkea-aste, 5-8 Korkea-aste, ..., 9, X Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (7)
  4. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, (1)


 14. 13aw -- Osa- tai kokoaikatyötä tekevät työlliset ja palkansaajat sukupuolen ja iän mukaan, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19853 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Osa-aikatyö: Yhteensä, Kokoaikatyö, Osa-aikatyö, (3)
  5. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, (2)


 15. 11pk -- Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 36168 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)


 16. 12bt -- Palkansaajien jatkuvat ja määräaikaiset työsuhteet työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2009-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20942 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Työnantajasektori: Työnantajasektorit yhteensä, Valtio, Kunta, Yksityinen sektori, Julkinen sektori (5)
  4. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, määräaikainen työ yhteensä, 1000 henkilöä, Jatkuva työ yhteensä, osuus palkansaajista, %, Määräaikainen työ yhteensä, osuus palkansaajista, % (5)