Alkuun

StatFin

 1. 137h -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 69617 Päivitetty: 27.7.2021

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q2 (50)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 2. 137i -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2012Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 41305 Päivitetty: 27.7.2021

  1. Vuosineljännes: 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, ..., 2021Q2 (38)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Suuralue 2012: KOKO MAA, SA1 Helsinki-Uusimaa, SA2 Etelä-Suomi, SA3 Länsi-Suomi, SA4 Pohjois- ja Itä-Suomi (5)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työttömyysaste, % (8)


 3. 137k -- Palkansaajat ja yrittäjät sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 25969 Päivitetty: 27.7.2021

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q2 (50)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet, 1000 henkilöä, Yrittäjät, 1000 henkilöä, ..., Yksinyrittäjät (pl. maa-, metsä- ja kalatalous), 1000 henkilöä (8)


 4. 137l -- Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan mukaan (TOL 2008) , 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 60777 Päivitetty: 27.7.2021

  1. Toimiala: Yhteensä, A, B Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta (01-09), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, C Teollisuus (10-33), ..., Tuntematon (37)
  2. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q2 (50)
  3. Tiedot: Työlliset, 1000 henkilöä, Palkansaajat, 1000 henkilöä, Työllisten tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, Palkansaajien tehdyt työtunnit, 1000 tuntia, (4)


 5. 137m -- Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, neljännesvuositiedot, 2009Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 47293 Päivitetty: 27.7.2021

  1. Vuosineljännes: 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, ..., 2021Q2 (50)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Palkansaajat yhteensä, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva kokoaikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva osa-aikatyö, 1000 henkilöä, Palkansaajat, jatkuva työ yhteensä, 1000 henkilöä, ..., Osa-aikatyö yhteensä, osuus palkansaajista, % (17)