Alkuun

135z -- Työvoimatutkimuksen tärkeimmät tunnusluvut, niiden kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit, 2010M01-2021M10

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, % , Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, trendi , Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 142

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Työttömien määrittelyssä havaittiin pieni ero Eurostatille toimitettavien tietojen ja kansallisten tietojen välillä, mikä tuli ilmi tietojen tarkistuksen yhteydessä. Korjaukset on tehty alkuvuoden 2021 työvoimaa, työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia koskeviin tietoihin 27.7.2021. Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Taulukossa julkaistaan marraskuusta 2020 alkaen trendisarjojen lisäksi kausivaihtelusta puhdistetut aikasarjat.
Kausitasoitetuista aikasarjoista on puhdistettu vuosittain säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjoista on puhdistettu sekä säännöllinen kausivaihtelu että epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu.
Kausitasoituksessa huomioidaan aikasarjan edellisten ja tulevien kuukausien arvot. Kausitasoitetun aikasarjan ja aikasarjan trendin viimeisimpien kuukausien havainnot perustuvat osittain tilastollisen mallin tuottamiin ennusteisiin. Tämän vuoksi kausitasoitetun aikasarjan ja aikasarjan trendin tuoreimpiin lukuihin tulee suhtautua varauksella, sillä ne voivat tarkentua merkittävästi, kun seuraavien kuukausien tiedot tulevat mukaan aikasarjaan.