Alkuun

11ag -- Työvoimatutkimuksen tärkeimmät tunnusluvut, niiden kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit, 2010M01-2020M12
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Kuukausi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, % , Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, trendi , Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Kuukausi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valittu 0 Yhteensä 132

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Taulukossa julkaistaan marraskuusta 2020 alkaen trendisarjojen lisäksi kausivaihtelusta puhdistetut aikasarjat.
Kausitasoitetuista aikasarjoista on puhdistettu vuosittain säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjoista on puhdistettu sekä säännöllinen kausivaihtelu että epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu.
Kausitasoituksessa huomioidaan aikasarjan edellisten ja tulevien kuukausien arvot. Kausitasoitetun aikasarjan ja aikasarjan trendin viimeisimpien kuukausien havainnot perustuvat osittain tilastollisen mallin tuottamiin ennusteisiin. Tämän vuoksi kausitasoitetun aikasarjan ja aikasarjan trendin tuoreimpiin lukuihin tulee suhtautua varauksella, sillä ne voivat tarkentua merkittävästi, kun seuraavien kuukausien tiedot tulevat mukaan aikasarjaan.