Alkuun

StatFin

 1. 135y -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan, kuukausitiedot, 2009M01-2022M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 184210 Päivitetty: 22.3.2022

  1. Kuukausi: 2009M01, 2009M02, 2009M03, 2009M04, ..., 2022M02 (158)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäluokka: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 20 - 64, ..., 55 - 64 (9)
  4. Tiedot: Väestö, 1000 henkilöä, Työvoima, 1000 henkilöä, Työlliset, 1000 henkilöä, Työttömät, 1000 henkeä, ..., Työvoimaosuus, % (8)


 2. 135z -- Työvoimatutkimuksen tärkeimmät tunnusluvut, niiden kausitasoitetut aikasarjat sekä kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetut trendit, 2010M01-2022M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 46354 Päivitetty: 22.3.2022

  1. Kuukausi: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2022M02 (146)
  2. Tiedot: Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, trendi, Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %, kausitasoitettu sarja, Työlliset, 1000 henkilöä, ..., Työttömyysaste, %, kausitasoitettu sarja (12)