Alkuun

12s9 -- Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet työn eri osa-alueisiin sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan, 1984 - 2018, 1984-2018

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnsä sisältöön, osuus palkansaajista, % , Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia töiden järjestykseen, osuus palkansaajista, % , Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin, osuus palkansaajista, % ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1984 , 1990 , 1997 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Vuodesta 2008 %-osuudet ovat laskettu painotettuina.
Vuosina 2003 - 2013 on kysytty vaikutusmahdollisuuksista työaikoihin. Vuonna 2018 on kysytty vaikutusmahdollisuuksista työaikojen ajoittumiseen.

Työnantajasektori

Työnantajasektori: Julkinen sektori - Yksityinen sektori

Sukupuoli

Sukupuoli

Tiedot

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnsä sisältöön, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia töiden järjestykseen, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä tekevät työnsä.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työtahtiinsa.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmenetelmiin, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työmenetelmiinsä.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnjakoon, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten työt jaetaan ihmisten kesken.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia projektien, tavarantoimitusten tai palveluiden aikatauluihin, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työssään projektien, tavarantoimitusten tai palveluiden aikatauluihin.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin/työaikojen ajoittumiseen, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa (Vuonna 2018: työaikojen ajoittumiseen).

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmäärään, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työmääräänsä.

Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia lomien ajoittumiseen, osuus palkansaajista, %

Prosenttiosuus työolotutkimuksen vastaajista, jotka kokevat, että heillä on paljon tai melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lomiensa ajoittumiseen.