Alkuun

StatFin

 1. 12bi -- Palkansaajat, jotka saivat työnantajan maksamaa koulutusta ja palkansaajat, joilla on mahdollisuus ammattitaitoa kehittävään koulutukseen, 1977-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12243 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Vuosi: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Tiedot: Työnantajan maksamaa koulutusta kuluneen 12 kuukauden aikana saaneet, osuus palkansaajista, %, Hyvät mahdollisuudet saada ammattitaitoa kehittävää koulutusta, osuus palkansaajista, %, (2)
  3. Työnantajasektori: S0 Yhteensä, S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (3)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)


 2. 12s9 -- Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet työn eri osa-alueisiin sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan, 1984 - 2018, 1984-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33468 Päivitetty: 9.11.2020

  1. Vuosi: 1984, 1990, 1997, 2003, ..., 2018 (7)
  2. Työnantajasektori: S0 Yhteensä, S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työnsä sisältöön, osuus palkansaajista, %, Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia töiden järjestykseen, osuus palkansaajista, %, Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin, osuus palkansaajista, %, Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia työmenetelmiin, osuus palkansaajista, %, ..., Paljon tai melko paljon vaikutusmahdollisuuksia lomien ajoittumiseen, osuus palkansaajista, % (9)


 3. 12se -- Tyytyväisyys ansiotyön osatekijöihin sukupuolen ja työnantajasektorin mukaan 2008 - 2018, %-osuudet, 2008-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45302 Päivitetty: 9.11.2020

  1. Vuosi: 2008, 2013, 2018, (3)
  2. Työnantajasektori: S0 Yhteensä, S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (3)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tiedot: Erittäin tyytyväiset ansiotyöhönsä, osuus palkansaajista, %, Melko tyytyväiset ansiotyöhönsä, osuus palkansaajista, %, Erittäin tyytyväiset kehittymismahdollisuuksiinsa työssä, osuus palkansaajista, %, Melko tyytyväiset kehittymismahdollisuuksiinsa työssä, osuus palkansaajista, %, ..., Melko tyytyväiset työturvallisuusasioiden käsittelyyn työpaikalla, osuus palkansaajista, % (16)


 4. 12bj -- Palkansaajien työtehtävien fyysinen ja henkinen rasittavuus, 1977-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16320 Päivitetty: 12.3.2020

  1. Vuosi: 1977, 1984, 1990, 1997, ..., 2018 (8)
  2. Tiedot: Työnsä fyysisesti erittäin tai melko kevyeksi kokeneet, osuus palkansaajista, %, Työnsä fyysisesti erittäin tai melko raskaaksi kokeneet, osuus palkansaajista, %, Työnsä henkisesti erittäin tai melko kevyeksi kokeneet, osuus palkansaajista, %, Työnsä henkisesti erittäin tai melko raskaaksi kokeneet, osuus palkansaajista, %, (4)
  3. Työnantajasektori: S0 Yhteensä, S1J Julkinen sektori, S1Y Yksityinen sektori, (3)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)