Alkuun

12ub -- Rakennetyöttömät sukupuolen ja koulutusasteen mukaan kk:n lopussa (6211), 2006M01-2021M03
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Alue
Sukupuoli
Koulutusaste
Kuukausi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 5

Alue

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 414

Valinnainen muuttuja

Sukupuoli


Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Koulutusaste

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , Alempi perusaste , Ylempi perusaste ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valinnainen muuttuja

Kuukausi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valittu 0 Yhteensä 183

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet


Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
... = Tieto on salassapitosäännön alainen
Tiedot
Rakennetyöttömät yhteensä (lkm.)
Rakennetyöttömät yhteensä kuukauden laskentapäivänä. Rakennetyöttömiin lasketaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi jääneet sekä palveluilta palveluille siirtyneet.
Pitkäaikaistyöttömät (lkm.)
Pitkäaikaistyöttömät eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleet kuukauden laskentapäivänä
Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (lkm.)
Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät kuukauden laskentapäivänä. Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet. Ei kuitenkaan edelliseen ryhmään kuuluvia yhdenjaksoisia pitkäaikaistyöttömiä.
Palveluilta työttömäksi jääneet (lkm.)
Palveluilta työttömäksi jääneet kuukauden laskentapäivänä. Palveluilta työttömäksi jääneisiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana työllistämisessä, työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa olleet, joiden työllistäminen on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka ovat kuukauden laskentapäivänä työttöminä työnhakijoina. Henkilöt eivät sisälly pitkäaikaistyöttömien tai rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien muuttujiin.
Palveluilta palveluille siirtyneet (lkm.)
Palveluilta palveluille siirtyneet kuukauden aslkentapäivänä. Palveluilta palveluille siirtyneiseen lasketaan työllistämisessä, työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa laskentapäivänä olevat, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana em. palveluissa, joka on kuitenkin päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi henkilön on täytynyt olla viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana tai em. palvelussa.