Alkuun

127z -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus maakunnittain, 1995-2019

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Asuntoväestö, lapsia , Pienituloisten henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , MK01 Uusimaa , MK02 Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Taulukon tiedot on laskettu kokonaisaineistopohjaisesti, eikä niitä voi verrata otospohjaisesti laskettuihin pienituloisuustietoihin (ks. käsitteet ja määritelmät sekä tulonjakotilaston laatuseloste). Lasten pienituloisuutta koskevia lukuja julkaistaan vain vuodesta 2010 eteenpäin ja pitkittynyttä pienituloisuutta vuodesta 2013 eteenpäin. Tulokäsite ei ole täysin vertailukelpoinen ennen vuotta 2009 muun muassa Kelan maksaman elatustuen ja elatusavun osalta. Tulokäsitteen muutos vaikuttaa näiltä osin erityisesti lasten pienituloisuusasteen ajalliseen vertailukelpoisuuteen, mutta ei vaikuta merkittävästi koko väestön pienituloisuuteen. Tulokäsitteen muutoksista tarkemmin tilaston laatuselosteessa.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä