Alkuun

122s -- Perusturvaetuuksia ja muita tulonsiirtoja saaneet asuntokunnat tulokymmenyksittäin, 2010-2019

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Tulolajia saaneita asuntokuntia , Asuntokunnan keskikoko, henkilöä , Osuus kaikista tulolajia saaneista asuntokunnista, % ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , I (pienituloisin 10 %) , II ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kelan vanhuuseläkkeet , Kelan työkyvyttömyyseläkkeet , Kelan työttömyyseläkkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: asuntokunta.
Tuloluokat on muodostettu henkilöiden kesken kulutusyksikköä kohti laskettujen rahatulojen (ml. myyntivoitot) mukaan.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1 - 0.5 - 0.3).
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Tulolaji

Perusturvaetuus tai muu tulonsiirto.Tiedot ovat ehdollisia sille, että asuntokunta on saanut tulolajia. Bruttotulojen tiedot kuvaavat kaikkia asuntokuntia (myös nollatuloiset mukana).

Tiedot

Tulolajia saaneita asuntokuntia

Tulolajia saaneiden asuntokuntien lukumäärä vuoden lopun asuntoväestössä. Asuntoväestöön eivät kuulu laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt. Ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asunnon määritelmää, eivät kuulu asuntoväestöön.

Tulolajin keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti

Keskiarvo ehdolla, että asuntokunta on saanut tulolajia vuoden aikana.

Bruttotulojen keskiarvo tulolajia saanutta asuntokuntaa kohti

Tulolajia (esim. asumistukea) vuoden aikana saaneiden asuntokuntien bruttorahatulojen keskiarvo per tulolajia saanut asuntokunta.

Tulolajin osuus bruttotuloista tulolajia saaneilla, %

Tulolajin keskiarvo jaettuna bruttotulojen keskiarvolla, tulolajia saaneet asuntokunnat.

Osuus tulolajin kokonaismäärästä, %

Väestöryhmän osuus tulolajin kokonaismäärästä asuntoväestössä.