11x3 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita, 1966-2019
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi

Tulokäsite Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 38 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
16.12.2020
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Gini-kerroin (%):
%
Theil-indeksi:
Indeksi
Logaritminen keskipoikkeama (MLD):
Indeksi
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20):
Suhde
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10):
Suhde
Palma-kerroin (S90/S40-suhde):
Suhde
Absoluuttinen Gini:
euroa
Keskiarvo:
euroa
1. desiili:
euroa
Mediaani:
euroa
9. desiili:
euroa
Seuraava päivitys
16.12.2020
Luontipäivä
17.4.2019
Lähde
Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
Kuutio
007_11x3_2019
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
.... tietoa ei ole saatu
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö ja kotitalousväestö).
Tulokäsite: useita.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Vuodesta 1995 alkaen tietoja on sekä tulonjakotilaston otosaineistosta (EU-SILC) että koko asuntoväestön kattavasta kokonaan rekisteripohjaisesta kokonaisaineistosta. Näiden tulokäsitteet ja tulonkäyttöyksiköt poikkeavat jonkin verran (ks. tulonjakotilaston käsitteet ja määritelmät). Vuosien 1986-1994 tiedot perustuvat tulonjakotilaston otosaineistoon. Vuosien 1966-1981 tiedot perustuvat kulutustutkimukseen.
Tiedot
Gini-kerroin (%)
Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.
Theil-indeksi
Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.
Logaritminen keskipoikkeama (MLD)
Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama (mean log deviation, MLD) on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20)
Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.
Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10)
Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.
Palma-kerroin (S90/S40-suhde)
Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.
Absoluuttinen Gini
Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.
Keskiarvo
Aritmeettinen keskiarvo
1. desiili
Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)
Mediaani
Ekvivalenttien vuositulojen 5. desiili (euroraja, jonka alle jää 50 % henkilöistä)
9. desiili
Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)