Alkuun

11x3 -- Gini-kertoimet ja muita tulonjakoindikaattoreita, 1966-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Gini-kerroin (%) , Theil-indeksi , Logaritminen keskipoikkeama (MLD) ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) , Tuotannontekijätulot (ml. myyntivoitot) , Bruttorahatulot (ml. myyntivoitot) ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1966 , 1971 , 1976 ,

Valittu 1 Yhteensä 39

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
.... tietoa ei ole saatu
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö ja kotitalousväestö).
Tulokäsite: useita.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Vuodesta 1995 alkaen tietoja on sekä tulonjakotilaston otosaineistosta (EU-SILC) että koko asuntoväestön kattavasta kokonaan rekisteripohjaisesta kokonaisaineistosta. Näiden tulokäsitteet ja tulonkäyttöyksiköt poikkeavat jonkin verran (ks. tulonjakotilaston käsitteet ja määritelmät). Vuosien 1986-1994 tiedot perustuvat tulonjakotilaston otosaineistoon. Vuosien 1966-1981 tiedot perustuvat kulutustutkimukseen.

Tiedot

Gini-kerroin (%)

Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin, sitä suuremmat tuloerot.

Theil-indeksi

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 1. Theilin indeksi on tulonjakomitta, joka painottaa enemmän tulojakauman yläosaa. Mitä suurempi Theil-indeksi, sitä suuremmat tuloerot.

Logaritminen keskipoikkeama (MLD)

Yleinen entropiamitta parametriarvolla 0. Logaritminen keskipoikkeama (mean log deviation, MLD) on tulonjakoindeksi, joka painottaa enemmän tulojakauman alaosaa. Mitä suurempi logaritminen keskipoikkeama, sitä suuremmat tuloerot.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin viidennes (S80/S20)

Suurituloisimman viidesosan (S80) tulo-osuus jaettuna pienituloisimman viidesosan (S20) tulo-osuudella. Myös suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulojen keskiarvon suhde.

Tulo-osuuksien suhde, suuri- ja pienituloisin kymmenys (S90/S10)

Suurituloisimman kymmenyksen tulo-osuus (S90) jaettuna pienituloisimman kymmenyksen (S10) tulo-osuudella. Myös pieni- ja suurituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvon suhde.

Palma-kerroin (S90/S40-suhde)

Suurituloisimman kymmenyksen (S90) tulo-osuus jaettuna neljän pienituloisimman kymmenyksen (S40) tulo-osuudella. Palma-kerroin on yksi, jos tulo-osuudet ovat yhtä suuret.

Absoluuttinen Gini

Keskimääräiset absoluuttiset tuloerot (mean absolute difference), kaikkien pareittaisten tuloerojen itseisarvojen aritmeettinen keskiarvo euroina. Suhteellinen Gini on absoluuttinen Gini jaettuna 2 x jakauman keskitulolla, kerrottuna sadalla.

Keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo

1. desiili

Ekvivalenttien vuositulojen 1. desiili (euroraja, jonka alle jää 10 % henkilöistä)

Mediaani

Ekvivalenttien vuositulojen 5. desiili (euroraja, jonka alle jää 50 % henkilöistä)

9. desiili

Ekvivalenttien vuositulojen 9. desiili (euroraja, jonka alle jää 90 % henkilöistä)