11wl -- Asuntoväestö tulokymmenyksittäin asuntokunnan pääasiallisen tulonlähteen ja henkilön iän mukaan, 2010-2019
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 10 Valittu

Etsi

Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Henkilön ikä Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Tulokymmenys Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
16.12.2020
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Asuntoväestö, henkilöä:
lukumäärä
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
euroa
Seuraava päivitys
16.12.2020
Luontipäivä
9.4.2019
Lähde
Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
Kuutio
009_11wl_2019
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde
Asuntokunnan pääasiallinen tulolähde on palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunnan jäsenet yhteensä saivat eniten tuloja vuoden aikana. Se ei kuvaa henkilön tai asuntokunnan toimintaa. Jos päätulolähde oli tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Jos pääasiallinen tulolähde oli asumis- ja toimeentulotuki, on asuntokunta luokiteltu toiseksi suurimman tulolähteen mukaan. Kotoutumistuki on osa työmarkkinatukea vuodesta 2015 alkaen. Kotoutumistuki on liitetty osaksi työmarkkinatukea myös vuosille 2009-2014.
Tiedot
Asuntoväestö, henkilöä
Asuntoväestö, henkilöä