Alkuun

11wh -- Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit, 1995-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Tulo-osuus (%) , Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , I tulokymmenys (pienituloisin) , II tulokymmenys ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 26

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.

Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä

Tulokymmenys/fraktiiliryhmä.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Tulo-osuus (%)

Tulo-osuus, % koko väestön tuloista

Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Fraktiilin alaraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Fraktiilin alaraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Tuotannontekijätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo

Tuotannontekijätulot, keskiarvo