007 -- Kotitalouksien kulutusmenot tuloviidenneksittäin 1985-2016
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Kulutusmenot

Yhteensä 1 002 Valittu

Etsi

Hinta Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Tuloviidennes

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Kulutustyyppi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
19.4.2018
Yhteystiedot
Tilastokeskus
Sähköposti: kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Tilaston kotisivu
Yksikkö
€/yksikkö/vuosi
Luontipäivä
1.1.2000
Lähde
Tilastokeskus
Kuutio
ktutk_007_201600
Alaviitteet

Alaviitteet

Taulukko korjattu 19.4.2018.
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
*) molemmat alle 65-vuotiaita
**) lapset alle 25-vuotiaita huollettavia
***) kaikki jäsenet täyttäneet 65 vuotta
.. = solussa alle 5 havaintoa
. = tieto ei saatavilla
KS = kestotavarat
PKS = puolikestävät tavarat
KR = kertakäyttötavarat
P = palvelut
Käyvät hinnat ilmaisevat tutkimusajankohdan euromääriä. Vuoden 2016 hinnat on
laskettu niille kulutusmenoryhmille, joille on saatavissa kansantaloudentilinpidossa
muodostetut rahanarvonmuutoskertoimet.
Vuotta 2016 koskevat yksittäiset muutokset: Kulutustutkimuksen tiedonkeruissa tehdään jonkin verran muutoksia mm. Eurostatin aloitteesta tai haastattelujen sujuvuuden parantamiseksi tai puutteiden korjaamiseksi. Vuoden 2016 aineistoon vaikuttavia muutoksia ovat seuraavat:
1. Asumismenoihin (ryhmä A04) ei sisälly pientalon tai vapaa-ajan asunnon kiinteistö-/palovakuutusta, vaan ne ovat osa kotivakuutusta (ryhmässä A12).
2. Pankkipalvelumaksut (A1251101) on kysytty nyt ensimmäistä kertaa haastattelussa ja saatu keskiarvo on huomattavasti suurempi ja luotettavampi kuin aiemmin kulutustutkimuksen muistikirjan kautta saatu tieto.
3. Kotimaan päiväretkien teatteriin ja tapahtumiin (A0961102) keskiarvo on kasvanut vuodesta 2012 huomattavasti. Tähän on voinut vaikuttaa todellisen kasvun lisäksi kysymyksen hieman vuoden 2012 haastattelusta poikkeava muotoilu ja se, että kysymys esitettiin ilman kysymysfiltteriä, joka pienensi vastaajajoukkoa vuonna 2012.
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikamenoissa (A09) ei ole enää mukana tv-lupamaksua, joka poistui vuonna 2013. Sen korvasi Yle-vero, jota ei lueta kulutukseksi kuten ei muitakaan veroja. Ne vaikuttavat käytettävissä oleviin tuloihin.
5. Vapaa-ajan asunnon ostettuja polttopuita koskeva kysymys on lisätty vuonna 2016 (vaikuttaa ryhmään A0454103).
Kulutusmenot
Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksujen kysymystapaa on muutettu (vaikuttaa ryhmiin A0621102, A06311S1 ja A06311S2). Tiedot ovat vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, kun em. ryhmät on summattu yhteen.