Alkuun

001 -- Kotitalouksien kulutusmenot kotitaloustyypin mukaan 1985-2016

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: A01_12 Kulutusmenot , A01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat , A011 Elintarvikkeet ,

Valittu 0 Yhteensä 1 002

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1985 , 1990 , 1995 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki kotitaloudet , Yhden hengen talous, alle 65 v , Lapseton pari, alle 65 v *) ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
*) molemmat alle 65-vuotiaita
**) lapset alle 25-vuotiaita huollettavia
***) kaikki jäsenet täyttäneet 65 vuotta
.. = solussa alle 5 havaintoa
. = tieto ei saatavilla
KS = kestotavarat
PKS = puolikestävät tavarat
KR = kertakäyttötavarat
P = palvelut
Käyvät hinnat ilmaisevat tutkimusajankohdan euromääriä. Vuoden 2016 hinnat on
laskettu niille kulutusmenoryhmille, joille on saatavissa kansantaloudentilinpidossa
muodostetut rahanarvonmuutoskertoimet.
Vuotta 2016 koskevat yksittäiset muutokset: Kulutustutkimuksen tiedonkeruissa tehdään jonkin verran muutoksia mm. Eurostatin aloitteesta tai haastattelujen sujuvuuden parantamiseksi tai puutteiden korjaamiseksi. Vuoden 2016 aineistoon vaikuttavia muutoksia ovat seuraavat:
1. Asumismenoihin (ryhmä A04) ei sisälly pientalon tai vapaa-ajan asunnon kiinteistö-/palovakuutusta, vaan ne ovat osa kotivakuutusta (ryhmässä A12).
2. Pankkipalvelumaksut (A1251101) on kysytty nyt ensimmäistä kertaa haastattelussa ja saatu keskiarvo on huomattavasti suurempi ja luotettavampi kuin aiemmin kulutustutkimuksen muistikirjan kautta saatu tieto.
3. Kotimaan päiväretkien teatteriin ja tapahtumiin (A0961102) keskiarvo on kasvanut vuodesta 2012 huomattavasti. Tähän on voinut vaikuttaa todellisen kasvun lisäksi kysymyksen hieman vuoden 2012 haastattelusta poikkeava muotoilu ja se, että kysymys esitettiin ilman kysymysfiltteriä, joka pienensi vastaajajoukkoa vuonna 2012.
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikamenoissa (A09) ei ole enää mukana tv-lupamaksua, joka poistui vuonna 2013. Sen korvasi Yle-vero, jota ei lueta kulutukseksi kuten ei muitakaan veroja. Ne vaikuttavat käytettävissä oleviin tuloihin.
5. Vapaa-ajan asunnon ostettuja polttopuita koskeva kysymys on lisätty vuonna 2016 (vaikuttaa ryhmään A0454103).

Kulutusmenot

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksujen kysymystapaa on muutettu (vaikuttaa ryhmiin A0621102, A06311S1 ja A06311S2). Tiedot ovat vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, kun em. ryhmät on summattu yhteen.