Alkuun

StatFin

 1. 13ew -- Tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, 2016-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10393 Päivitetty: 24.2.2022

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022* (7)
  2. Tutkimuslaitos: Yhteensä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Luonnovarakeskus, Ruokavirasto, ..., Ulkopoliittinen instituutti (14)
  3. Rahoitus: Yhteensä, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus, (3)
  4. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 2. 11b8 -- Valtion kokonaismenojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kehitys, 1970-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13561 Päivitetty: 24.2.2022

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022* (53)
  2. Tiedot: Valtion menot, Miljoonaa euroa, Valtion menot ilman valtionvelan kustannuksia, Miljoonaa euroa, T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (3)


 3. 11b9 -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain, 1984-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13111 Päivitetty: 24.2.2022

  1. Hallinnonala: Ulkoministeriö, Sisäministeriö, Puolustusministeriö, Valtiovarainministeriö, ..., YHTEENSÄ (16)
  2. Vuosi: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2022* (39)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 4. 11ba -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan, 1984-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11077 Päivitetty: 24.2.2022

  1. Organisaatio: Yliopistot, Ammattikorkeakoulut, Yliopistolliset sairaalat, Suomen Akatemia, ..., YHTEENSÄ (8)
  2. Vuosi: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2022* (39)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)


 5. 11bb -- Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoiteluokan (NABS 2007) mukaan, 2008-2022*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10207 Päivitetty: 24.2.2022

  1. Tavoiteluokka: Maankamara, vesi ja ilmakehä, Ympäristönsuojelu, Avaruuden tutkimus ja hyödyntäminen, Maankäyttö, liikennejärjestelmät ja muu infrastruktuuri, ..., YHTEENSÄ (15)
  2. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022* (15)
  3. Tiedot: T&k-rahoitus käyvin hinnoin, Miljoonaa euroa, (1)