Alkuun
 1. 11sq -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan toimialoittain, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 45457 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (7)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-työvuodet (htv), (3)


 2. 11sp -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 1995-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40169 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (12)
  2. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-työvuodet (htv), (3)


 3. 11sj -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan toimialoittain, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 28113 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 4. 11sn -- Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 2004-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 16121 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 5. 11sa -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan toimialoittain, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38817 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Kotimaan yrityssektorin rahoittama, ..., Muu ulkomainen rahoitus (19)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 6. 11sh -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 1995-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27467 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, Kotimaan yrityssektorin rahoittama, ..., Muu ulkomainen rahoitus (20)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 7. 11r2 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan toimialoittain, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18654 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 8. 11r5 -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 1995-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13372 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 9. 11qz -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k:n tyypin mukaan toimialoittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14745 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 10. 11qr -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k:n tyypin mukaan henkilöstön suuruusluokittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8801 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-99, ..., 500+ (7)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 11. 11ss -- Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20250 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Tuoteryhmä: Tuoteryhmät yhteensä, A Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, 10-11 Elintarvikkeet, juomat, ..., 951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus (77)
  2. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  3. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 12. 11qt -- Tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneiden yritysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokan mukaan toimialoittain, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17446 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maa-, metsä- ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus yhteensä, ..., 47,55-56,68-70,73-99 Muut toimialat (25)
  2. Henkilöstön suurusluokka: Yhteensä, 0-9, 10-49, 50-249, 250+ (5)
  3. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  4. Tiedot: Yritysten lukumäärä (lkm), (1)


 13. 11y3 -- Ulkomaalaisomisteisten yritysten t&k-henkilöstö toimialan mukaan, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7584 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Omistaja: Yhteensä, Kotimaiset yritykset, Ulkomaalaisomisteiset yritykset, (3)
  2. Toimiala: Yhteensä, C Teollisuus yhteensä, J Informaatio ja viestintä, 71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen, Muut toimialat (5)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö, yhteensä, (1)


 14. 11xz -- Ulkomaalaisomisteisten yritysten t&k-henkilöstö henkilöstön suuruusluokittain, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7894 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  2. Omistaja: Yhteensä, Kotimaiset yritykset, Ulkomaalaisomisteiset yritykset, (3)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö, yhteensä, (1)


 15. 11wi -- Ulkomaalaisomisteisten yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot toimialoittain, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8093 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Omistaja: Yhteensä, Kotimaiset yritykset, Ulkomaalaisomisteiset yritykset, (3)
  2. Toimiala: Yhteensä, C Teollisuus yhteensä, J Informaatio ja viestintä, 71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen, Muut toimialat (5)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)


 16. 11y1 -- Ulkomaalaisomisteisten yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot henkilöstön suuruusluokittain, 2010-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7990 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Henkilöstön suuruusluokka: Yhteensä, 0 - 49 henkeä, 50 - 249 henkeä, 250 henkeä tai enemmän, (4)
  2. Omistaja: Yhteensä, Kotimaiset yritykset, Ulkomaalaisomisteiset yritykset, (3)
  3. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  4. Tiedot: TK-menot (miljoonaa euroa), (1)