Alkuun

11r4 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1971-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valittu 1 Yhteensä 50

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , YRITYSSEKTORI YHTEENSÄ , Teollisuus ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Kotimaan yrityssektorin rahoittama , Julkisen sektorin rahoittama (ml. budjetti ja julkisen sektorin yksiköiden oma rahoitus), yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva Vuodesta 2008 käytössä Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskuksen käsikirjoja, 4).
Rahoituslähde: oman konsernin ulkomaiset yksiköt on eritelty uudelleen vuodesta 2005 alkaen, sisältynyt vuosina 1999-2004 kohtaan kotimaiset yritykset omana rahoituksena. Muutos lisää ulkomaisen rahoituksen osuutta.
Korkeakoulusektorin vuosien 1973 ja 1977 tiedot ovat arvioita.
Julkisen + YVT-sektorin, korkeakoulusektorin ja sektoreiden yhteenlasketut vuoden 1985 tiedot ovat arvioita.
Korkeakoulusektori sisältää yliopistolliset keskussairaalat vuodesta 1997 ja ammattikorkeakoulut vuodesta 1999 alkaen.
Julkinen sektori sisältää kuntia vuodesta 2007 alkaen.
Korkeakoulusektorin tilastomenetelmä on uudistettu vuonna 2011. Yliopistojen ajankäyttökertoimet on päivitetty vuosille 2014 ja 2017.
Business Finland/Tekes lainat yrityksille sisältyvät valtion hallinnonalojen rahoitukseen. Muut julkiset lainat yrityksille sisältyvät muuhun julkisen sektorin rahoitukseen. Kansainvälisessä vertailussa nämä sisältyvät kotimaan yrityssektorin rahoitukseen.