Alkuun
 1. 129j -- Korkeakoulusektorin t&k-henkilöstö koulutuksen ja sukupuolen mukaan korkeakouluittain, 2004-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 100256 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (58)
  3. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Koulutustieto puuttuu (8)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Naiset, (2)
  5. Tiedot: T&k-henkilökunta, yhteensä, (1)


 2. 129u -- Korkeakoulusektorin t&k-henkilöstö tehtävän ja sukupuolen mukaan korkeakouluittain, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 40675 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (58)
  3. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Naiset, (2)
  5. Tiedot: T&k-henkilökunta, yhteensä, (1)


 3. 129v -- Korkeakoulusektorin t&k-työvuodet rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain, 1991-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 37535 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  2. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, (2)
  3. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  4. Tiedot: T&k-työvuodet (htv), (1)


 4. 129w -- Korkeakoulusektorin t&k-työvuodet rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain, 2007-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24595 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Tutkimustyövuodet, yhteensä, Tutkimustyövuodet, apurahat, (2)
  4. Tiedot: T&k-työvuodet (htv), (1)


 5. 129x -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan korkeakouluittain, 1991-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 363824 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2019 (29)
  2. Korkeakoulu: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, ..., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (59)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 6. 129z -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot t&k:n tyypin mukaan, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7790 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Korkeakoulu: YLIOPISTOLLISET SAIRAALAT, AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEENSÄ, (2)
  3. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 7. 129y -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan tieteenaloittain, 2007-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 199295 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, Ulkopuolinen rahoitus yhteensä, ..., Muu ulkomainen rahoitus (32)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)


 8. 12a1 -- Yliopistojen t&k-henkilöstö sukupuolen ja ikäryhmän mukaan tieteenaloittain, 2007-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 26288 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Ikäluokka: Yhteensä, 15-24, 25-29, 30-34, ..., 65- (11)
  3. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  4. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Tekniikka, yhteensä, Lääke- ja terveystieteet, yhteensä, ..., Humanistiset tieteet, yhteensä (7)
  5. Tiedot: T&K-henkilöstö, yhteensä (lkm), (1)


 9. 12ka -- Korkeakoulusektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan tutkimusorganisaatioittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8506 Päivitetty: 29.10.2020

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Tutkimusorganisaatio: KORKEAKOULUSEKTORI YHTEENSÄ, YLIOPISTOT YHTEENSÄ, YLIOPISTOLLISET SAIRAALAT, AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEENSÄ, (4)
  3. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Hankintamenot, (4)
  4. Tiedot: TK-menot (tuhatta euroa), (1)