Alkuun

StatFin

 1. 11aw -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan sektoreittain, 1989-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 89034 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Koulutus: Yhteensä, Tohtorit, Lisensiaatit, Yliopistotutkinto, ..., Muu koulutus (11)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 2. 11ax -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet tehtävän mukaan sektoreittain, 2004-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23142 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Tehtävä: Yhteensä, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Muu t&k-henkilöstö, (3)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), (3)


 3. 11au -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot rahoituslähteen mukaan sektoreittain, 1989-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 101510 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)
  3. Rahoituslähde: Yhteensä, Oma rahoitus ja budjettirahoitus, Oma rahoitus, Budjettirahoitus, ..., Muu ulkomainen rahoitus (34)
  4. Tiedot: T&k-menot (milj.EUR), (1)


 4. 11av -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot menolajin mukaan sektoreittain, 1989-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24156 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (19)
  2. Menolaji: Yhteensä, Palkkausmenot, Käyttömenot, Ostetut palvelut, Hankintamenot (5)
  3. Vuosi: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)
  4. Tiedot: T&k-menot (miljoonaa euroa), (1)


 5. 11at -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tutkimustyypin mukaan sektoreittain, 2011-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12468 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Suorittajasektori: YHTEENSÄ, Valtion hallinnonalat, Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, ..., YVT-sektori (17)
  2. Tutkimustyyppi: Yhteensä, Perustutkimus, Soveltava tutkimus, Kehittämistyö, (4)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  4. Tiedot: T&k-menot (miljoonaa euroa), (1)


 6. 118s -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja t&k-työvuodet tieteenaloittain, 2007-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21630 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Matematiikka, Tilastotiede, ..., Muut humanistiset tieteet (58)
  2. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)
  3. Tiedot: T&k-menot (miljoonaa euroa), T&k-työvuodet (htv), (2)


 7. 12s4 -- Julkisen sektorin t&k-henkilöstö tehtävän ja sukupuolen mukaan päätieteenaloittain, 2011-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8982 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Tieteenala: Yhteensä, Luonnontieteet, yhteensä, Tekniikka, yhteensä, Lääke- ja terveystieteet, yhteensä, ..., Humanistiset tieteet, yhteensä (7)
  3. Tehtävä: T&k-henkilöstö yhteensä, T&k-henkilöstö yhteensä, naiset, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, Tutkijat ja tuotekehitysinsinöörit, naiset, (4)
  4. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), (1)


 8. 133l -- Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain, 2015-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13857 Päivitetty: 28.10.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Tutkimuslaitos: Yhteensä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Luonnovarakeskus, Ruokavirasto, ..., YVT-sektori (18)
  3. Tiedot: T&k-henkilöstö (lkm), T&k-henkilöstö, naiset (lkm), T&k-työvuodet (htv), T&k-menot (milj.EUR), (4)