12nb -- Yritysten innovaatiomenot ja innovaatioista saatu liikevaihto toimialoittain, miljoonaa euroa, 2018
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 11 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 1 Valittu

Etsi

Toimiala Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 62 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
23.4.2020
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Oma t&k, miljoona euroa:
miljoonaa euroa
Luontipäivä
1.7.2020
Lähde
Innovaatiotoiminta, Tilastokeskus
Kuutio
018_12nb_2018
Alaviitteet

Alaviitteet

Korjattu 30.6., C Tehdasteollisuus sisälsi aiemmin myös kaivostoiminnan (B)
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen
Innovaatiotutkimuksessa viiteajanjakso on kolme vuotta ja innovaatiotoiminnan harjoittaminen määritellään koko viitejakson kattamien kolmen vuoden perusteella. Vuosi-muuttuja tietokannoissa on kolmen vuoden viitejakson viimeisin vuosi ja samalla tutkimuksen tilastovuosi. Innovaatiotoiminnan menot, liikevaihtotiedot sekä aineiston muut mahdolliset euromuuttujat kerätään ja tilastoidaan ainoastaan viiteajanjakson viimeisintä vuotta eli tilastovuotta koskien.
Tiedot
Oma t&k, miljoona euroa
Yrityksen oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) menot. Sisältää t&k-toimintaan kohdentuneet käyttömenot mukaan lukien palkkamenot ja pääomamenot (esimerkiksi rakennukset, koneet, laitteet, ohjelmistot)
Tilattu t&k, miljoonaa euroa
Yrityksen tilaama tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) mukaan lukien oman konsernin muut yritykset
Muut innovaatiomenot (pl. t&k) yhteensä, miljoonaa euroa
Sisältää koneiden, laitteiden, ohjelmistojen, immateriaalioikeuksien tai rakennusten hankinnan muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan, osaamisen hankinnan muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan (esimerkiksi patentit, lisenssit, tavaramerkit), tavaroiden muotoilun, palvelumuotoilun, tuotannon tai jakelun valmistelun liittyen muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan, koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen liittyen muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan (esimerkiksi työntekijöiden koulutus tai jatkokoulutus) sekä innovaatioiden markkinoinnin (innovaatioihin liittyvät markkinointitoimet mukaan lukien markkinatutkimukset)
Muut innovaatiomenot, oma henkilöstö, miljoonaa euroa
Oman henkilöstön työskentely innovaatioihin liittyen
Muut innovaatiomenot, palvelut ja materiaalit, miljoonaa euroa
Innovaatioita varten muilta hankitut palvelut, materiaalit, aineet ja tarvikkeet
Muut innovaatiomenot, investointihyödykkeet, miljoonaa euroa
investointihyödykkeet innovaatioita varten (koneiden, laitteiden, ohjelmistojen, immateriaalioikeuksien, rakennusten yms. hankinta)