111i -- Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2015=100), 1995M01-2019M01
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 9 Valittu

Etsi

Kuukausi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 289 Valittu

Etsi

Toimiala (TOL 2008) Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 38 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Yksikkö
Alkuperäinen indeksisarja:
indeksipisteluku
Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %:
%
Alkuperäisen indeksisarjan kumulatiivinen vuosimuutos, %:
%
Työpäiväkorjattu indeksisarja:
indeksipisteluku
Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos %:
%
Kausitasoitettu indeksisarja:
indeksipisteluku
Kausitasoitetun indeksisarjan muutos ed. kuukaudesta, %:
%
Trendisarja:
indeksipisteluku
Trendin muutos ed. kuukaudesta %:
%
Yhteystiedot
Alkuperäinen indeksisarja:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Alkuperäisen indeksisarjan kumulatiivinen vuosimuutos, %:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Työpäiväkorjattu indeksisarja:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos %:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Kausitasoitettu indeksisarja:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Kausitasoitetun indeksisarjan muutos ed. kuukaudesta, %:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Trendisarja:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Trendin muutos ed. kuukaudesta %:

Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Viimeksi päivitetty
Alkuperäinen indeksisarja:
8.3.2019
Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %:
8.3.2019
Alkuperäisen indeksisarjan kumulatiivinen vuosimuutos, %:
8.3.2019
Työpäiväkorjattu indeksisarja:
8.3.2019
Työpäiväkorjatun indeksisarjan vuosimuutos %:
8.3.2019
Kausitasoitettu indeksisarja:
8.3.2019
Kausitasoitetun indeksisarjan muutos ed. kuukaudesta, %:
8.3.2019
Trendisarja:
8.3.2019
Trendin muutos ed. kuukaudesta %:
8.3.2019
Seuraava päivitys
8.3.2019
Luontipäivä
8.3.2018
Lähde
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tilastokeskus
Kuutio
002_111i_2019m01
Alaviitteet

Alaviitteet

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on otostilasto, joka kuvaa teollisuustuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusajanjaksoon. Indeksit lasketaan alkuperäisinä, työpäiväkorjattuina, kausitasoitettuina ja trendisarjoina. Tiedot julkaistaan toimialoittaisina indeksisarjoina.
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Kuukausi
Tilastointiajankohta
Toimiala (TOL 2008)
Yrityksen tai toimipaikan yritysrekisterin mukainen toimiala
Tiedot
Alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutos, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina
Trendisarja
Perinteisesti on ajateltu, että suhdanneaikasarjat koostuvat eri osista, eli komponenteista:
1. Trendisykli (lyhyemmin trendi) kuvaa aikasarjan pitkän aikavälin kehitystä ja suhdanteista johtuvaa liikehdintää.
2. Kausivaihtelu kuvaa (esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelusta johtuvaa) vuosittain toistuvaa, miltei säännöllistä vaihtelua.
3. Epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu on nimensä mukaisesti täysin satunnaista. Sitä ei voi sijoittaa edeltäviin komponentteihin.
Kausitasoituksella tarkoitetaan kausivaihtelun estimoimista ja sen vaikutuksen poistamista aikasarjasta. Tämän seurauksena saadaan kausitasoitettu aikasarja. Mikäli aikasarjasta poistetaan sekä kausivaihtelu, että epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu, saadaan aikasarjan trendi.
Kausitasoitetusta sarjasta ja aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä. Esimerkiksi suhdanteiden käännepisteiden havaitseminen on tällöin helpompaa. Kausitasoitetun sarjan luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Tällöin kahden peräkkäisen havainnon vertaaminen tulee mielekkääksi. Sama pätee myös aikasarjan trendin arvoille.
Toisinaan työpäivien lukumäärä havaintoperiodilla vaikuttaa aikasarjan saamaan arvoon. Tramo/Seats -menetelmällä on mahdollisuus laskea työpäiväkorjattu aikasarja, jossa havainnot ovat viikonpäivärakeensa puolesta vertailukelpoisia. Tämä tarkoittaa viikonloppujen, pyhäpäivien (esim. itsenäisyyspäivä, loppiainen, vappu, pääsiäinen) ja karkauspäivän vaikutuksen huomioimista.