Alkuun

StatFin

 1. 123l -- Työvoimakustannusindeksi (2016=100) toimialoittain, 2007-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 34918 Päivitetty: 11.3.2022

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), Työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, ..., Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin (2016=100) ilman kertaeriä vuosimuutos, % (8)


 2. 123p -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan, 2007-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 8714 Päivitetty: 11.3.2022

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100) yksityisellä sektorilla, tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 3. 123r -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, 2007-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7140 Päivitetty: 11.3.2022

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, %, (1)