Alkuun

StatFin

 1. 11ia -- Rangaistukset käräjäoikeuksittain ja rikoksittain (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena), 2016-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 231381125 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Rovaniemen hovioikeus 1. oikeusasteena (40)
  3. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1133)
  4. Tuomio: Oikeudessa tuomitut (lkm), Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (kk), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (65)
  5. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)


 2. 125u -- Rangaistukset sukupuolen, iän ja rikoksen mukaan (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot), 2016-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 184064375 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, A RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET, 11 Luku SOTARIKOKSISTA JA RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN, 11:1§1; 11:6§1 (578/1995) Joukkotuhonta, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (1133)
  3. Tuomio: Oikeudessa tuomitut, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot yhteensä (lkm), Oikeudessa tuomitut (lkm), Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen vankeuteen tuomitut (lkm), ..., Oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisösakkovaatimus hylätty (lkm) (84)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  5. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  6. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, (3)


 3. 126p -- Rangaistukset kansalaisuuden, asuinpaikan ja rikoksen mukaan (käräjäoikeudet ja hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, rangaistus- ja sakkomääräykset ja rikesakot), 2009-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 22047809 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Asuinpaikka: Yhteensä, On vakinainen asuinpaikka Suomessa, Ei vakinaista asuinpaikkaa Suomessa, (3)
  3. Kansalaisuus: Yhteensä, Suomi, Muut kansalaisuudet yhteensä, Eurooppa, ..., Tuntematon (26)
  4. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (54)
  5. Tunnusluku: Rangaistusten lukumäärä, Keskimääräinen rangaistus, Rangaistuksen mediaani, Rangaistuksen alakvartiili, Rangaistuksen yläkvartiili (5)
  6. Tiedot: Oikeudessa tuomitut, rangaistusmääräyssakot ja rikesakot yhteensä (lkm), Oikeudessa tuomitut (lkm), Elinkautiseen vankeuteen tuomitut (lkm), Määräaikaiseen yhdistelmärangaistukseen, ehdottomaan vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä (lkm), ..., Rauenneita syytteitä yhteensä (lkm) (40)


 4. 126q -- Eläintenpitokieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan, 2009-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 67718759 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  4. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  5. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:1§ Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 17:14a§ Törkeä eläinsuojelurikos, ..., Eläintautirikkomus (441/2013) (24)
  6. Kiellon kesto: Kieltojen lukumäärä yhteensä, Määräaikaiset eläintenpitokiellot (lukumäärä), Määräaikaiset eläintenpitokiellot (vuotta), Alle 1 vuotta, ..., Tuntematon (12)
  7. Tiedot: Kieltojen lukumäärä, Kiellon keskiarvo, Kiellon mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili (5)


 5. 126u -- Liiketoimintakieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, tuomion päärikoksen ja alueen mukaan, 2009-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 113799847 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  4. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  5. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, 16:7§1 Rekisterimerkintärikos, 16:11§ Liiketoimintakiellon rikkominen, 16:14§ Törkeä lahjuksen antaminen, ..., Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) (44)
  6. Kiellon kesto: Kieltojen lukumäärä yhteensä, Liiketoimintakiellon kesto (vuotta), 3,0 < 3,5 vuotta, 3,5 < 4,0 vuotta, ..., Tuntematon (11)
  7. Tiedot: Kieltojen lukumäärä, Kiellon keskiarvo, Kiellon mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili (5)


 6. 126x -- Metsästyskieltoon määrätyt ja kiellon kesto sukupuolen, iän, rangaistuksen ja alueen mukaan, 2009-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 37909810 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Tuomioistuin: Yhteensä, Helsingin hovioikeuspiiri, Itä-Suomen hovioikeuspiiri, Turun hovioikeuspiiri, ..., Ahvenanmaan käräjäoikeus (34)
  4. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  5. Tuomion päärikos: KAIKKI RIKOKSET, 17:14§ Eläinsuojelurikos, 21:11§ Törkeä vammantuottamus, 21:13§ Vaaran aiheuttaminen, ..., 48a:1a§ Törkeä metsästysrikos (8)
  6. Kiellon kesto: Kieltojen lukumäärä yhteensä, Metsästyskiellon kesto (vuotta), Alle 1,5 vuotta, 1,5 < 2,0 vuotta, ..., Tuntematon (11)
  7. Tiedot: Kieltojen lukumäärä, Kiellon keskiarvo, Kiellon mediaani, Alakvartiili, Yläkvartiili (5)


 7. 12by -- Vankeustuomiot ensimmäisessä oikeusasteessa kokonaisrangaistuksen pituuden, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2014-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 9366015 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (51)
  5. Vankeusaika: Vankeuteen tuomitut yhteensä, Vankeus < 30 päivää, Vankeus 30-59 päivää, Vankeus 60-89 päivää, ..., Vankeusaika tuntematon (30)
  6. Tiedot: Yhdistelärangaistus, ehdotonvankeus, valvontarangaistus, yhdyskuntapalvelu ja ehdollinenvankeus yhteensä, lkm, Määräaikaiseen yhdistelmärangaistukseen, ehdottomaan vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomitut yhteensä (lkm), Yhdistelmärangaistukseen tuomitut (lkm), Ehdottomaan vankeuteen tuomitut (lkm), ..., Aikaisempi ehdoton vankeus, yhdistelmärangaistus, valvontarangaistus tai yhdyskuntapalvelu riittävä seuraamus (lkm) (8)


 8. 12cj -- Ensimmäisen oikeusasteen sakkotuomiot ja rangaistus- ja sakkomääräykset päiväsakon raha- ja lukumäärän, sukupuolen, iän ja rikosryhmän mukaan, 2015-2020

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 25181732 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., Tuntematon (12)
  4. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (52)
  5. Päiväsakko: Sakkoon tuomitut yhteensä, Vapaudenmenetys katsottu sakon täydeksi suoritukseksi, Päiväsakkojen lukumäärä keskimäärin, Päiväsakkojen lukumäärän mediaani, ..., Sakon kokonaisrahamäärä 3000- euroa (57)
  6. Tiedot: Sakot yhteensä, Tuomioistuimessa sakkoon tuomitut (lkm tai päiväsakkojen lkm), Rangaistuksessa vain yksi rikos (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), Yhteinen sakkorangaistus (tuomioistuimessa sakkoon tuomitut), ..., Yhteinen sakkorangaistus (sakkomääräys) (13)


 9. 11if -- Hovioikeuksissa vahvistetut ja muuttuneet alioikeuksien rikostuomiot, 2016-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1943665 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Hovioikeus: Yhteensä, Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, ..., Rovaniemen hovioikeus (6)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (52)
  4. Käräjäoikeuden tuomio: Yhteensä (KO), Elinkautinen (KO), Yhdistelmärangaistus (KO), Ehdoton vankeus (KO), ..., Muut rangaistukset (KO) (18)
  5. Hovioikeuden tuomio: Yhteensä (HO), Elinkautinen (HO), Yhdistelmärangaistus (HO), Ehdoton vankeus (HO), ..., Yhteisösakko (HO) (17)
  6. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, (1)


 10. 126m -- Käräjäoikeuden tuomitsemien rangaistusten muutokset hovioikeudessa, 2016-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 131567 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Hovioikeus: Yhteensä, Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, ..., Rovaniemen hovioikeus (6)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (51)
  4. Rangaistuksen muutos hovioikeudessa: Yhdistelmärangaistuksen määrä pysynyt samana, Yhdistelmärangaistuksen määrää korotettu, Ehdottoman vankeuden määrä pysynnyt samana, Ehdottoman vankeuden määrää korotettu, ..., Yhteisösakon määrää alennettu (20)
  5. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, (1)


 11. 126n -- Hovioikeuksissa ratkaistut rikostuomiot muutoksenhakijan mukaan, 2016-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 191745 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. Hovioikeus: Yhteensä, Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, ..., Rovaniemen hovioikeus (6)
  3. Rikosryhmä: Yhteensä, A.Omaisuusrikokset, Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2, 34a:1, Näpistys 28:3, ..., Rikosnimike tuntematon (52)
  4. Muutoksenhakija: Yhteensä, Syytetty, Syyttäjä, Muut valittajat, ..., Ei tietoa (6)
  5. Hovioikeuden päätös: Yhteensä, Päätös vahvistettu hovioikeudessa, Rangaistusta kovennettu hovioikeudessa, Rangaistusta lievennetty hovioikeudessa, Syyte hylätty hovioikeudessa (5)
  6. Tiedot: Rangaistusten lukumäärä, (1)


 12. 12d2 -- Uusintarikollisuus sukupuolen, iän, rikosryhmän ja seuraamuksen mukaan, 1990-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2632373 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Ikä: Yhteensä, 15 - 17, 18 - 20, 21 - 24, ..., 80 - (11)
  4. Tuomion päärikos: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  5. Seuraamus: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Muu seuraamus (7)
  6. Tiedot: Tuomittu, lkm, Uusijat, lkm, Ei uusijat, lkm, Uusimisprosentti, (4)


 13. 12d3 -- Uusijat rikosryhmän, rikoksen samankaltaisuuden ja seuraamuksen mukaan, 1990-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 253912 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Tuomion päärikos: Rikokset yhteensä, Varkausrikokset, Luvattomat käytöt, Petos- ja kavallusrikokset, ..., Muut liikennejuopumusrikokset (23)
  3. Seuraamus: Seuraamukset yhteensä, Sakko, Ehdollinen vankeus ja oheissakko, Ehdollinen vankeus ei oheissakkoa, ..., Muu seuraamus (7)
  4. Rikoksen samankaltaisuus: Samankaltaisuus yhteensä, Samankaltainen rikos, Ei samankaltainen rikos, (3)
  5. Tiedot: Uusijat, lkm, Tuomiokerrat edeltävän 10 vuoden aikana keskimäärin, lkm, Uusijoilla tuomiosta seuraavaan rikokseen kulunut aika keskimäärin, kk, Rikosten lukumäärä, (4)


 14. 126v -- Rikesakot sukupuolen, iän ja sakon määrän mukaan, 2013-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 89522 Päivitetty: 23.9.2021

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Rikesakon määrä: Yhteensä, 0 euroa, 10 euroa, 20 euroa, ..., 240 euroa (28)
  4. Ikä: Yhteensä, 15, 16, 17, ..., Tuntematon (12)
  5. Tiedot: Ajoneuvoa pysäyttämättä, Rikesakot yhteensä, (2)