Alkuun

12z7 -- Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet alueen, tielajin, onnettomuuspaikan ja tienkäyttäjäryhmän mukaan, 2015-2021*
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Alue
Tielaji
Onnettomuuspaikka
Tienkäyttäjä
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 3

Alue

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , Espoo , Helsinki ,

Valittu 0 Yhteensä 307

Valinnainen muuttuja

Tielaji

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , Maantiet, Manner-Suomi , Moottoritie ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja

Onnettomuuspaikka


Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Tienkäyttäjä

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , Jalankulkija , Polkupyörä ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valinnainen muuttuja

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Viimeisin vuosi on päivitysajankohtaa edeltävien kuukausien kumulatiivinen summa.
Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä. Tieto puuttuu ennakollisilta vuosilta, mutta niille on merkitty arvoksi 0, jotta alueryhmittely olisi teknisesti mahdollista.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/
Alue
Tilastossa käytetään viimeisimmän julkaisuajankohdan vuoden alun aluejakoa koko aikasarjassa.
Vuosi
* ennakkotieto
Vuosi
2020*
* ennakkotieto
2021*
* ennakkotieto
Tiedot
Kuolleet
Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.
Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.)
Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.
Vakavasti loukkaantuneet
Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.