Alkuun

11bh -- Tieliikenneonnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet, 1931-2020*

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kuolleet , Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.) , Vakavasti loukkaantuneet ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1931 , 1932 , 1933 ,

Valittu 1 Yhteensä 90

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

Vuosi

* ennakkotieto

Tiedot

Kuolleet

Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.)

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.

Vakavasti loukkaantuneet

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.

Muut vakavasti loukkaantuneet, onnettomuus ei poliisin tiedossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) mukaan liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet, jotka eivät yhdisty poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.
Kultakin henkilöltä on huomioitu ensimmäinen liikenneonnettomuuteen viittaava hoitokäynti tai -jakso, johon henkilö on saapunut hoidettavaksi äkillisen hoidontarpeen vuoksi, ilman ennalta varattua aikaa tai erillistä sopimusta. Loukkaantumisen vakavuus on määritelty tuon hoitokäynnin tai -jakson yhteydessä tehdyn diagnoosin perusteella.
Tietosisällön muututtua aikasarjaa ei toistaiseksi jatketa.

Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä

Tieliikenneonnettomuuksien itsemurhat sisältyvät tieliikenneonnettomuustilastossa kuolleiden määrään. Tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on X82 Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä. Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt.

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Henkilövahinko-onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet

Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet.

PRONTOn tieliikenneonnettomuudet

Pelastustoimen kirjaamat ensi- ja toissijaiset tieliikenneonnettomuudet sekä tasoristeysonnettomuudet. Päivitys tammikuussa. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.

Liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet

Onnettomuudet, joista on maksettu henkilökorvausta tai omaisuuskorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Päivitys kesäkuussa. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

Liikennevakuutuksesta korvatut henkilövahinko-onnettomuudet

Henkilövahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Päivitys kesäkuussa. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

Liikennevakuutuksesta korvatut omaisuusvahinko-onnettomuudet

Omaisuusvahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu omaisuuskorvausta, mutta ei henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Päivitys kesäkuussa. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.

Vuosi

2020*

* ennakkotieto