Alkuun

11bh -- Tieliikenneonnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet, 1931-2020*
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kuolleet , Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.) , Vakavasti loukkaantuneet ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1931 , 1932 , 1933 ,

Valittu 0 Yhteensä 90

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/
Vuosi
* ennakkotieto
Tiedot
Kuolleet
Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.
Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.)
Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.
Vakavasti loukkaantuneet
Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.
Muut vakavasti loukkaantuneet, onnettomuus ei poliisin tiedossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) mukaan liikenneonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneet, jotka eivät yhdisty poliisin tietoon tulleisiin tieliikenneonnettomuuksiin.
Kultakin henkilöltä on huomioitu ensimmäinen liikenneonnettomuuteen viittaava hoitokäynti tai -jakso, johon henkilö on saapunut hoidettavaksi äkillisen hoidontarpeen vuoksi, ilman ennalta varattua aikaa tai erillistä sopimusta. Loukkaantumisen vakavuus on määritelty tuon hoitokäynnin tai -jakson yhteydessä tehdyn diagnoosin perusteella.
Tietosisällön muututtua aikasarjaa ei toistaiseksi jatketa.
Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä
Tieliikenneonnettomuuksien itsemurhat sisältyvät tieliikenneonnettomuustilastossa kuolleiden määrään. Tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on X82 Itsemurha moottoriajoneuvolla törmäämällä. Lähde: Tilastokeskus, Kuolemansyyt.
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)
Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.
Henkilövahinko-onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet.
PRONTOn tieliikenneonnettomuudet
Pelastustoimen kirjaamat ensi- ja toissijaiset tieliikenneonnettomuudet sekä tasoristeysonnettomuudet. Päivitys tammikuussa. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO.
Liikennevakuutuksesta korvatut onnettomuudet
Onnettomuudet, joista on maksettu henkilökorvausta tai omaisuuskorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Päivitys kesäkuussa. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.
Liikennevakuutuksesta korvatut henkilövahinko-onnettomuudet
Henkilövahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Päivitys kesäkuussa. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.
Liikennevakuutuksesta korvatut omaisuusvahinko-onnettomuudet
Omaisuusvahinkojen onnettomuusmäärä on vahingot, joista on maksettu omaisuuskorvausta, mutta ei henkilökorvausta. Viimeisimmän merkityn vuoden luku on liikennevakuutuksen riskitutkimuksen mukainen ennuste. Lopullinen vahinkojen määrä on vahinkovuoden jälkeen vuoden aikana kertyneillä vahingoilla päivittynyt tieto. Päivitys kesäkuussa. Lähde: Liikennevakuutuskeskus.
Vuosi
2020*
* ennakkotieto