Alkuun

111g -- Henkilövahinko-onnettomuudet alueen, tielajin ja osallisten mukaan kuukausittain, 2015M01-2021M02*
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Alue
Tielaji
Osallinen
Kuukausi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 4

Alue

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKO MAA , Espoo , Helsinki ,

Valittu 0 Yhteensä 307

Valinnainen muuttuja

Tielaji


Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja

Osallinen

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , Onnettomuudessa mukana kevyttä liikennettä , Onnettomuudessa mukana jalankulkija ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja

Kuukausi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valittu 0 Yhteensä 74

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä. Tieto puuttuu ennakollisilta vuosilta, mutta niille on merkitty arvoksi 0, jotta alueryhmittely olisi teknisesti mahdollista.
Osallistietona ei ole eritelty kaikkia vaihtoehtoja, joten luvut eivät täsmää summaan.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/koeti_riista_pxt_11n8.px/
Alue
Tilastossa käytetään viimeisimmän julkaisuajankohdan vuoden alun aluejakoa koko aikasarjassa.
Kuukausi
* ennakkotieto
Kuukausi
2020M01*
* ennakkotieto
2020M02*
* ennakkotieto
2020M03*
* ennakkotieto
2020M04*
* ennakkotieto
2020M05*
* ennakkotieto
2020M06*
* ennakkotieto
2020M07*
* ennakkotieto
2020M08*
* ennakkotieto
2020M09*
* ennakkotieto
2020M10*
* ennakkotieto
2020M11*
* ennakkotieto
2020M12*
* ennakkotieto
2021M01*
* ennakkotieto
2021M02*
* ennakkotieto
Tiedot
Henkilövahinko-onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)
Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.