Alkuun

111f -- Henkilövahinko-onnettomuudet, kuolleet ja loukkaantuneet tielajin, nopeusrajoituksen, valaistuksen, kelin ja viikonpäivän mukaan, 2015-2021*
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Tielaji
Nopeusrajoitus
Valoisuus
Keli
Viikonpäivä
Vuosi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Henkilövahinko-onnettomuudet , Kuolemaan johtaneet onnettomuudet , Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet) ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Tielaji


Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja

Nopeusrajoitus

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , -40 , 50 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja

Valoisuus


Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja

Keli

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , Paljas, kuiva , Paljas, märkä ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valinnainen muuttuja

Viikonpäivä

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , Maanantai , Tiistai ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
Viimeisin vuosi on päivitysajankohtaa edeltävien kuukausien kumulatiivinen summa.
Vakavasti loukkaantuneiden tilastointi aloitettu vuodesta 2014 alkaen ja ne lasketaan kaksi vuotta tilastovuoden päättymisestä.
Lisää tietokantapalvelussa: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Tieliikenneonnettomuudet
Riistaonnettomuudet: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/
Vuosi
* ennakkotieto
Vuosi
2020*
* ennakkotieto
2021*
* ennakkotieto
Tiedot
Henkilövahinko-onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet (ml. vakavaan loukkaantumiseen johtaneet)
Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.
Vakavaan loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet
Poliisin tietoon tulleet vakavaan loukkaantumiseen johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Ei sisällä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.
Kuolleet
Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.
Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukk.)
Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi.
Vakavasti loukkaantuneet
Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi kuuden vuorokauden sisällä onnettomuudesta ja on saanut vamman tai vammoja jotka on AIS-vakavuusluokituksen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine) mukaisesti luokiteltu vakaviksi.