Alkuun

111l -- Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuoden kuluttua valmistumisesta, 2007-2019
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Koulutusaste
Sukupuoli
Asuinmaakunta
Koulutusala
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 6

Vuosi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Koulutusaste

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , 31 Lukiokoulutus , 32 Ammatillinen peruskoulutus ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja

Sukupuoli


Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Asuinmaakunta

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , Uusimaa , Varsinais-Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Valinnainen muuttuja

Koulutusala

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yleissivistävä koulutus , Kasvatusalat , Humanistiset ja taidealat ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
Koulutusaste
Kansallinen koulutusluokitus 2016. Suomen koulutusjärjestelmästä poistuneen ammatillisen korkea-asteen tutkinnot sisältyy taulukossa opistoasteen tutkintojen lukuihin.
Asuinmaakunta
Asuinmaakunta tilastovuoden lopussa.
Koulutusala
Kansallinen koulutusluokitus 2016
Tiedot
Tutkinnon suorittaneet yhteensä (lkm)
Tilastovuotta edeltävän vuoden tutkinnon suorittaneet yhteensä tilastovuonna korkeimman tutkinnon mukaan.
Päätoimiset työlliset (lkm)
Päätoimisiksi työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voimassaoleva työsuhde vuoden viimeisellä viikolla eivätkä he olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
Työlliset opiskelijat (lkm)
Työlliset opiskelijat ovat olleet opiskelemassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa 20.9. ja heillä on ollut voimassa oleva työsuhde tilastovuoden viimeisellä viikolla.
Päätoimiset opiskelijat (lkm)
Opiskelijoihin kuuluvat tutkintoon johtavan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen opiskelijat. Opiskelijoihin on laskettu lisäksi henkilöt, jotka ovat saaneet Kansaneläkelaitoksen opintotukirekisterin mukaan opintotukea syyslukukaudella tai ovat olleet työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työvoimakoulutuksessa vuoden viimeisellä viikolla.
Työttömät (lkm)
Työttömiksi luetaan henkilöt, jotka olivat työministeriön työnhakijarekisterin mukaan työttömänä vuoden viimeisenä työpäivänä. Työttömien päättely on tehty ennen työllisten päättelyä.
Muut (lkm)
Ryhmään muut kuuluvat pääasiassa varusmies- ja siviilipalveluksessa olleet sekä eläkeläiset ja kotitaloustyötä tehneet.