Alkuun

StatFin

 1. 113q -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 814568 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, 1. vuosiluokka, 2. vuosiluokka, ..., Lisäopetus (12)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: Tehostettua tukea saaneet yhteensä, Tehostettua tukea saaneet pojat, Tehostettua tukea saaneet tytöt, Erityistä tukea saaneet yhteensä, ..., Kaikki oppilaat, tytöt (9)


 2. 114d -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat tukimuodoittain ja alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 110432 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  3. Tiedot: Tehostettu tuki yhteensä, Tehostettu tuki sisältäen osa-aikaista erityisopetusta, Tehostettu tuki sisältäen tukiopetusta, Tehostettu tuki sisältäen avustaja-/tulkitsemispalveluita, ..., Erityinen tuki sisältäen avustaja-/tulkitsemispalveluja (8)


 3. 13f9 -- Tehostettua tukea saaneet peruskoulun oppilaat, 2011-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11613 Päivitetty: 25.1.2022

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Tiedot: Esiopetus, Vuosiluokat 1-6, Vuosiluokat 7-9, Lisäopetus, ..., Peruskoulun oppilasmäärä (7)


 4. 114a -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2005-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 70444 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Tiedot: Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat, Kaikki peruskoulun oppilaat, (2)


 5. 114b -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 306689 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Luokkaryhmä: Yhteensä, Esiopetus, 1.- 6. vuosiluokka, 7.- 9. vuosiluokka, Lisäopetus (5)
  3. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Tiedot: Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä, Opetuksesta 51-99 % yleisopetuksen ryhmässä, Opetuksesta 21-50 % yleisopetuksen ryhmässä, Opetuksesta 1-20 % yleisopetuksen ryhmässä, ..., Kaikki oppilaat yhteensä (8)


 6. 114c -- Osa-aikaista erityisopetusta saaneet oppilaat lukuvuosittain, lukuvuosi 2005/2006 -- lukuvuosi 2018/2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 59462 Päivitetty: 5.6.2020

  1. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Vuosi: Lukuvuosi 2005/2006, Lukuvuosi 2006/2007, Lukuvuosi 2007/2008, Lukuvuosi 2008/2009, ..., Lukuvuosi 2018/2019 (13)
  3. Tiedot: Kaikki peruskoulun oppilaat syyslukukaudella, Osa-aikaisen erityisopetuksen oppilaat, (2)


 7. 136g -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat vuosiluokittain ja alueittain, 2011-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 624660 Päivitetty: 8.6.2021

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Alue: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Vuosiluokka: Yhteensä, Esiopetus, 1. vuosiluokka, 2. vuosiluokka, ..., Lisäopetus (12)
  4. Tiedot: Kaikki oppilaat yhteensä, Tehostetun tuen oppilaat, Erityisen tuen oppilaat, - joista erityisen tuen oppilaat, ei pidennetty oppivelvollisuus, ..., - joista erityisen tuen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset (6)


 8. 137b -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat tukimuodoittain ja alueittain, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 52311 Päivitetty: 8.6.2021

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Tiedot: Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, Tehostettu tuki sisältäen osa-aikaista erityisopetusta, Tehostettu tuki sisältäen tukiopetusta, Tehostettu tuki sisältäen avustajapalveluita, ..., Erityinen tuki sisältäen erityisiä apuvälineitä (12)


 9. 137p -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat vuosiluokittain ja alueittain, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 108402 Päivitetty: 9.6.2021

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Tiedot: Kaikki oppilaat yhteensä, Esiopetusoppilaat yhteensä, Perusopetuksen oppilaat vuosiluokat 1-6 yhteensä, Perusopetuksen oppilaat vuosiluokat 7-9 yhteensä, ..., - joista erityisen tuen lisäopetuksen oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus, muut kuin vaikeimmin vammaiset (30)


 10. 137q -- Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat alueittain, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57691 Päivitetty: 8.6.2021

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Tiedot: Tehostettua tukea saaneita oppilaita yhteensä, Tehostettua tukea saaneita esiopetusoppilaita, Tehostettua tukea saaneita vuosiluokkien 1-6 oppilaita, Tehostettua tukea saaneita vuosiluokkien 7-9 oppilaita, ..., Lisäopetuksen oppilaat yhteensä (15)


 11. 137r -- Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan alueittain, 2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 170750 Päivitetty: 8.6.2021

  1. Vuosi: 2020, (1)
  2. Alue: KOKO MAA, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, ..., Ulkomaat (311)
  3. Oppilaitostyyppi: SSS Yhteensä, 11 Peruskoulut, 12 Peruskouluasteen erityiskoulut, 19 Perus- ja lukioasteen koulut, (4)
  4. Tiedot: Erityisen tuen päätöksen saaneita esiopetusoppilaita, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetus on kokonaan erityisryhmissä tai -luokassa, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 1-19 % on yleisopetuksen ryhmissä, Esiopetusoppilaiden erityisopetuksen toteutuspaikka, opetuksesta 20-49 % on yleisopetuksen ryhmissä, ..., Lisäopetuksen oppilaat yhteensä (30)