Alkuun

129i -- Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat, vuosittain, 1860-2020*

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Käyvin hinnoin, 1860-1960, milj. mk , Käyvin hinnoin, 1860-1948, milj. mk , Käyvin hinnoin, 1948-1960, milj. mk ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1860 , 1861 , 1862 ,

Valittu 1 Yhteensä 161

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan , B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan , P7R Tavaroiden ja palvelujen tuonti, tulona ,

Valittu 0 Yhteensä 21

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat sisältävät Suomen taloutta kuvaavia tietoja vuodesta 1860 alkaen. Tilaston aikasarjat on rakennettu ns. kasvututkimus-projektissa 1960-1980-lukujen aikana. Aikasarjoja on jatkettu vuodesta 1975 eteenpäin Tilastokeskuksen päivittyneillä tiedoilla. Tilaston käypähintaiset sarjat ovat nykymarkoissa tai euroissa. Eurot on muunnettu markoiksi kertomalla ne luvulla 5,94573. Väestön määränä on vuodesta 1975 lähtien vuoden keskiväkiluku. Työllisyyttä on mitattu toteutuneina työtunteina ja työllisten lukumääränä vuodesta 1960 lähtien. Aikaisemmin työpanosta mitattiin henkilötyövuosina, jolloin osa-aikaiset työntekijät muunnettiin kokovuotisiksi. Henkilötyövuoden käsite ei ota huomioon muutoksia vuotuisessa työtuntimäärässä. Työpanosindeksi kuvaa henkilötyövuosien kehitystä 1860-1960, ja sitä on jatkettu vuonna 1960 toteutuneiden työtuntien sarjalla ja jälleen vuonna 1975 ESA2010:n mukaisella toteutuneiden työtuntien sarjalla.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2020*

* ennakkotieto