Alkuun

StatFin

 1. 11sf -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 230864 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Taloustoimi: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan, B1NMH Nettokansantuote markkinahintaan, P1R Tuotos perushintaan, tulona, P2K Välituotekäyttö, menona, ..., P41K Todellinen yksilöllinen kulutus, menona (61)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Suhde BKT:hen, %, Suhde kansantuloon, %, ..., Aste, % (13)


 2. 11t4 -- Julkinen kulutus, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 63134 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Taloustoimi: P3K Kulutusmenot, menona, P31K Yksilölliset kulutusmenot, menona, P32K Kollektiiviset kulutusmenot, menona, D631K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto, menot, D632K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto, menona (5)
  2. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S1314 Sosiaaliturvarahastot, ..., S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (6)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Osuus taloustoimesta, %, ..., Volyymisarja, viitevuosi 2015 (6)


 3. 11ws -- Työllisyys ja työtunnit, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1931316 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Taloustoimi: E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä), E11 Yrittäjät, kotimaa (1000 henkeä), E12 Palkansaajat, kotimaa (1 000 henkeä), E2 Tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia), ..., E22 Palkansaajien tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia) (6)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S1Y Yksityinen sektori, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (19)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (140)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  5. Tiedot: Alkuperäinen sarja, (1)


 4. 11yx -- Tulot ja menot sektoreittain, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1648834 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S2 Ulkomaat (21)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, P11R Markkinatuotos, tulona, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, tulona, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), tulona, ..., OTES Menot yhteensä, sulautettu (277)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Suhde BKT:hen, %, (2)


 5. 123h -- Tulot ja tuotanto sektoreittain ja toimialoittain, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 72578681 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, P11R Markkinatuotos, tulona, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, tulona, P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), tulona, ..., P53K Arvoesineiden nettohankinta, menona (21)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (144)
  4. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  5. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Arvon muutokset, %, Hinnan muutokset, %, ..., Volyymisarja, viitevuosi 2015 (7)


 6. 123x -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tulot ja menot henkeä kohden, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38325 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Taloustoimi: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan, B1NMH Nettokansantuote markkinahintaan, B5G Bruttokansantulo (BKTL), B5N Nettokansantulo, ..., EP Keskiväkiluku (1000 henk.) (15)
  2. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, euroa, Edellisen vuoden hinnoin, euroa, Volyymin muutokset, %, Volyymi-indeksi, 2015 = 100, ..., Volyymisarja, viitevuosi 2015 (6)


 7. 124l -- Investoinnit ja kiinteä pääoma, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 234574757 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Taloustoimi: P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, tulona, P51K Kiinteän pääoman bruttomuodostus, menona, BKANTA Bruttokanta, NKANTA Nettokanta, POISTUMA Poistuma (5)
  2. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  3. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 011-016 Maatalous, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (138)
  4. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N111, N112 Rakennukset ja rakennelmat, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, ..., N1171 Tutkimus ja kehittäminen (15)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  6. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Volyymisarja, viitevuosi 2010, ..., Kiinteän perusvuoden 2010 hinnoin (7)


 8. 127s -- Kotitalouksien kulutusmenot, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 11684629 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sektori: S14 Kotitaloudet, (1)
  2. Taloustoimi: P31DCK Yksityiset kulutusmenot Suomessa, menona, P31NCK Yksityiset kulutusmenot, menona, P33K Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille, menona, P34K Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa, menona, (4)
  3. Kestävyysluokka: Yhteensä, D Kestokulutustavarat, SD Puolikestävät kulutustavarat, ND Lyhytikäiset tavarat, S Palvelut (5)
  4. Kulutusluokka: Yhteensä, 01 ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT, 01.1 Elintarvikkeet, 01.1.1 Viljatuotteet ja leipä, ..., 12.7.0.X Muut palvelut, muualle luokittelemattomat (394)
  5. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  6. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, Volyymin muutokset, %, Arvon muutokset, %, ..., Volyymisarja, viitevuosi 2020 (8)


 9. 129d -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 202644 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, S13141 Työeläkelaitokset, S13149 Muut sosiaaliturvarahastot (5)
  2. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, P11R Markkinatuotos, tulona, P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, tulona, P131R Markkinattomien tuotteiden myynnit, tulona, ..., OTES Menot yhteensä, sulautettu (86)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  4. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Suhde BKT:hen, %, (2)


 10. 129i -- Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat, vuosittain, 1860-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 1220735 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Vuosi: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2020* (161)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B-E Koko teollisuus (05-39), F Rakentaminen (41-43), G-T Palvelut (45-98) (5)
  3. Taloustoimi: B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan, B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan, P7R Tavaroiden ja palvelujen tuonti, tulona, P71R Tavaroiden tuonti, tulona, ..., EP Keskiväkiluku (1000 henk.) (21)
  4. Tiedot: Käyvin hinnoin, 1860-1960, milj. mk, Käyvin hinnoin, 1860-1948, milj. mk, Käyvin hinnoin, 1948-1960, milj. mk, Käyvin hinnoin, 1960-1975, milj. mk (SNA68), ..., Työpanosindeksi (1926=100) (17)