Alkuun

StatFin

 1. 138w -- Työn tuottavuuden (arvonlisäys/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 235856 Päivitetty: 15.10.2021

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Työn tuottavuus (arvl), Asuinrakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl), Muiden rakennusten intensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl), Koneiden ja laitteiden intenstiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (arvl), ..., Kokonaistuottavuuden kontribuutio arvl:n muutokseen (11)


 2. 139a -- Työpanos, pääomapanos ja niiden kontribuutiopainot, 1976-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 289483 Päivitetty: 15.10.2021

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Toimiala: 05-09 Mineraalien kaivu, 10-12 Elintarviketeollisuus ym., 13-15 Tekstiiliteollisuus, 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (59)
  3. Tiedot: Työtuntien muutos, Työpanoksen laadun muutos, Laatukorjatun työpanoksen muutos, Asuinrakennusten pääomapanoksen muutos, ..., toimialan kontribuutio koko talouden työn tuottavuuteen (arvl) (21)


 3. 138x -- Työn tuottavuuden (tuotos/työtunti) muutoksen osatekijät, 1976-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 144424 Päivitetty: 15.10.2021

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Työn tuottavuus (tuotos), Välituotekäytön kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos), Työpanoksen laadun kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos), Pääomaintensiteetin kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos), Kokonaistuottavuuden kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos) (5)


 4. 138y -- Arvonlisäyksen muutoksen osatekijät, 1976-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 263639 Päivitetty: 15.10.2021

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Arvonlisäyksen volyymin muutos, Asuinrakennusten kontribuutio arvl:n muutokseen, Muiden rakennusten kontribuutio arvl:n muutokseen, Koneiden ja laitteiden kontribuutio arvl:n muutokseen, ..., Kokonaistuottavuuden kontribuutio arvl:n muutokseen (12)


 5. 138z -- Tuotoksen muutoksen osatekijät, 1976-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 189571 Päivitetty: 15.10.2021

  1. Vuosi: 1976, 1977, 1978, 1979, ..., 2020* (45)
  2. Toimiala: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), 05-09 Mineraalien kaivu, C Teollisuus (10-33), ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (78)
  3. Tiedot: Tuotoksen volyymin muutos, Välituotekäytön kontribuutio tuotoksen muutokseen, Laatukorjatun työpanoksen kontribuutio tuotoksen muutokseen, Tehtyjen työtuntien kontribuutio tuotoksen muutokseen, ..., Kokonaistuottavuuden kontribuutio työn tuottavuuteen (tuotos) (7)


 6. 124k -- Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2302703 Päivitetty: 14.7.2021

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S121 Keskuspankki, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (20)
  2. Toimiala: Yhteensä, A Alkutuotanto, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (136)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  4. Tiedot: Työn tuottavuus (arvonlisäys per työtunti), vuosimuutos, %, Työn tuottavuus (tuotos per työtunti), vuosimuutos, %, Työn tuottavuus (arvonlisäyksen per työtunti), indeksi, 2015=100, Työn tuottavuus (tuotos per työtunti), indeksi, 2015=100, (4)