Alkuun

StatFin

 1. 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat, neljännesvuosittain, 1995Q1-2021Q4

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 25142362 Päivitetty: 25.3.2022

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (33)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (33)
  4. Vuosineljännes: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2021Q4 (108)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 2. 11qp -- Rahoitusvarat ja velat, vuosittain, 1995-2021

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 5971421 Päivitetty: 25.3.2022

  1. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F11 Monetaarinen kulta, F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (43)
  2. Sektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (32)
  3. Velallissektori: S0 Yhteensä, S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ..., S2 Ulkomaat (32)
  4. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2021 (27)
  5. Tiedot: Tase, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, miljoonaa euroa, (2)


 3. 129g -- Kotitalouksien tunnuslukuja, neljännesvuosittain, 2000Q1-2021Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18915 Päivitetty: 25.3.2022

  1. Vuosineljännes: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2021Q4 (88)
  2. Sektori: S14 Kotitaloudet, (1)
  3. Tiedot: Käytettävissä oleva tulo (neljän edeltävän vuosineljänneksen summa), miljoonaa euroa, Lainat, miljoonaa euroa, Kotitalouksien osuus asuntoyhtiölainoista, miljoonaa euroa, Velkaantumisaste, %, (4)


 4. 11zx -- Reaalivarat, vuosittain, 1995-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 27727 Päivitetty: 24.9.2021

  1. Sektori: S0 Yhteensä, S11 Yritykset, S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset, S1311 Valtionhallinto, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (8)
  2. Vara: N0 Reaalivarat yhteensä, N111 Asuinrakennukset, N112 Muut rakennukset ja rakennelmat, N113 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet, ..., N211 Maa (10)
  3. Vuosi: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2020 (26)
  4. Tiedot: Kanta, miljoonaa euroa, Muutos, miljoonaa euroa, (2)


 5. 12kc -- Eläkevastuut, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11715 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Eläkejärjestelmä: E1 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), E11 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), yksityiset alat, E12 Sosiaaliturvan eläkejärjestelmät (lakisääteinen työeläkejärjestelmä), julkiset alat, E2 Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), ..., E22 Muut työntekoon perustuvat eläkejärjestelmät (vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelmät), etuusperusteiset ja muut maksuihin perustumattomat eläkejärjestelmät (6)
  2. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Tiedot: Diskonttokorolla 2% (perusoletus), miljoonaa euroa, Diskonttokorolla 1%, miljoonaa euroa, Diskonttokorolla 3%, miljoonaa euroa, Määrittelemätön, (4)