Alkuun
 1. 11b4 -- Käyttötaulukko ostajanhintaan, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 321760 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Tuote, taloustoimi, lisätietoja: 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet, 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut, 05-09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., P1R Tuotos perushintaan (77)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, (2)
  4. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., USE_OH Käyttö yhteensä ostajan hintaan (79)


 2. 11gu -- Tarjontataulukko perushintaan, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 241945 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Tuote, taloustoimi, lisätietoja: 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet, 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut, 05-09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., P132R Muu markkinaton tuotos (71)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, Edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa, (2)
  4. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., SUPP_OH Tarjonta yhteensä ostajanhintaan (74)


 3. 11h8 -- Käyttötaulukko perushintaan, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 179736 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Tuote, taloustoimi, lisätietoja: 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet, 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut, 05-09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., P1R Tuotos perushintaan (78)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., USE_PH Käyttö yhteensä perushintaan (79)


 4. 11h9 -- Panos-tuotostaulukko perushintaan, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 190467 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä) (80)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., USE_PH Käyttö yhteensä perushintaan (79)


 5. 11ha -- Tuonnin käyttötaulukko perushintaan, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 135546 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Tuote, taloustoimi, lisätietoja: 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet, 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut, 05-09 Kaivostoiminta ja louhinta, ..., P7_USE + PUR_S2 Tuontituotteiden käyttö yhteensä + suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla (58)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., USE_PH Käyttö yhteensä perushintaan (79)


 6. 11hb -- Tuotoksen panoskertoimet, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 171995 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Toimiala, taloustoimi, lisätietoja: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., P1R Tuotos perushintaan (73)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (63)


 7. 11hc -- Tuotoksen työpanos ja työpanoskertoimet, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33400 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (64)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä), E2 Tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia), E1_P Työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti (välittömät vaikutukset), ..., E2_PT Työtunnit yhden miljoonan euron tuotosta kohti (kokonaisvaikutukset) (7)


 8. 11hd -- Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38734 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 97-98 Kotitalouspalvelut (64)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Taloustoimi: P1R Tuotos perushintaan, tulona, P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, tulona, D11K Palkat ja palkkiot, menona, D12K Työnantajan sosiaaliturvamaksut, menona, ..., P7_USE Tuontituotteiden käyttö yhteensä (10)


 9. 11he -- Leontiefin käänteismatriisi, vuosittain, 2015-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 149065 Päivitetty: 29.4.2021

  1. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Toimiala: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  3. Tiedot: Käypiin hintoihin, miljoonaa euroa, (1)
  4. Toimiala.: 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)