Alkuun

StatFin

 1. 12gg -- Vaihtotase ja pääomatase alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 624044 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, GS Tavarat ja palvelut, G Tavarat, S Palvelut, ..., KA Pääomatase (10)
  2. Maa: Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), EU-maat (28, 2013-2020), ..., Ulkomaat yhteensä (48)
  3. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2021Q2 (62)
  4. Tiedot: Tulot, miljoonaa euroa, Menot, miljoonaa euroa, Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Tulot, 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Tulojen ja menojen erotus (netto), 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa (6)


 2. 12gj -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema sektoreittain ja alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 11841903 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11 Yritykset, S121 Keskuspankki, S122 Muut rahalaitokset, ..., S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (18)
  2. Maa: Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), EU-maat (28, 2013-2020), ..., Ulkomaat yhteensä (43)
  3. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2021Q2 (62)
  4. Sijoituslaji: SSS Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  5. Tiedot: Kanta, saamiset, miljoonaa euroa, Kanta, velat, miljoonaa euroa, Kanta, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, ..., Muut kannan muutokset, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa (12)


 3. 12gk -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema vaateittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 439867 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sijoituslaji: SSS Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  2. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet, F2 Käteisraha ja talletukset, F3 Velkapaperit, ..., F89 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (17)
  3. Tiedot: Kanta, saamiset, miljoonaa euroa, Kanta, velat, miljoonaa euroa, Kanta, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, ..., Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), 4 neljänneksen liukuva summa, miljoonaa euroa (15)
  4. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2021Q2 (62)


 4. 12gl -- Ulkomainen bruttovelka, neljännesvuosittain, 2006Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 140075 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Sijoituslaji: SSS Yhteensä, D Suorat sijoitukset, D1 Suorat sijoitukset, velat sijoittajalle, D2 Suorat sijoitukset, velat sijoituskohteelle, ..., SSSXD Kaikki sijoituslajit paitsi suorat sijoitukset (6)
  2. Vara: F12, F2, F3, F4, F6, F8 Velkavaateet (GFSM/PSDSG), F12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t), F2 Käteisraha ja talletukset, F3 Velkapaperit, ..., F81 Kauppaluotot ja ennakot (7)
  3. Maturiteetti: Yhteensä, S Lyhytaikainen, L Pitkäaikainen, (3)
  4. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2021Q2 (62)
  5. Sektori: S1 Koko kansantalous, S11, S14, S15, S123-S129 Muut sektorit kuin muut rahalaitokset ja julkisyhteisöt, S121 Keskuspankki, S122 Muut rahalaitokset, S13 Julkisyhteisöt (5)
  6. Tiedot: Kanta, velat, miljoonaa euroa, (1)


 5. 12gp -- Maksutaseen ja ulkomaankaupan indikaattoreita, neljännesvuosittain, 2006Q1-2021Q2

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18222 Päivitetty: 17.9.2021

  1. Vuosineljännes: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2021Q2 (62)
  2. Tiedot: Vaihtotaseen suhde neljännesvuosi-BKT:hen, %, Tavaroiden ja palveluiden tuonti suhteessa neljännesvuosi-BKT:hen, %, Tavaroiden ja palveluiden vienti suhteessa neljännesvuosi-BKT:hen, %, Ulkomaisen nettovarallisuusaseman suhde vuosi-BKT:hen, %, Velkavaateiden F12, F2, F3, F4, F6, F8 (ns. ulkomainen bruttovelka) suhde vuosi-BKT:hen, % (5)