Alkuun

StatFin

 1. 114s -- Maksutase, kuukausittain, 2006M01-2022M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 43466 Päivitetty: 15.3.2022

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M01 (193)
  2. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, KA Pääomatase, FA Rahoitustase, EO Virheelliset ja tunnistamattomat erät, (4)
  3. Tiedot: Netto, miljoonaa euroa, Netto, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, Netto, 12 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, Netto, 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, (4)


 2. 12gf -- Vaihtotase ja pääomatase, kuukausittain, 2006M01-2022M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 151161 Päivitetty: 15.3.2022

  1. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M01 (193)
  2. Maksutase-erä: CA Vaihtotase, GS Tavarat ja palvelut, G Tavarat, S Palvelut, ..., KA Pääomatase (10)
  3. Tiedot: Tulot, miljoonaa euroa, Menot, miljoonaa euroa, Tulojen ja menojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Tulot, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Tulojen ja menojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa (12)


 3. 12gi -- Rahoitustase, kuukausittain, 2006M01-2022M01

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 428872 Päivitetty: 15.3.2022

  1. Sijoituslaji: Yhteensä, D Suorat sijoitukset, P Portfoliosijoitukset, O Muut sijoitukset, ..., R Valuuttavaranto (6)
  2. Vara: F0 Rahoitusvarat yhteensä, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Velkavarat (FDI), F3 Velkapaperit, F31 Lyhytaikaiset velkapaperit, ..., F5 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (6)
  3. Kuukausi: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2022M01 (193)
  4. Tiedot: Rahoitustaloustoimet, saamiset, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, velat, miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), miljoonaa euroa, Rahoitustaloustoimet, saamiset, 3 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa, ..., Rahoitustaloustoimet, saamisten ja velkojen erotus (netto), 36 kk:n liukuva summa, miljoonaa euroa (12)