Alkuun

118m -- Tuottajahintaindeksi (1949=100), 1949M01-2021M02
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Toimiala (ISIC, SITC)
Kuukausi
Pakollinen *
Indeksisarja
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 1

Toimiala (ISIC, SITC)

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.KOKONAISINDEKSI 0-8 , 0 Elintarvikkeet, SITC 0 , 24 Raaka-aineet: puutavarat, SITC 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 33

Valinnainen muuttuja

Kuukausi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1949M01 , 1949M02 , 1949M03 ,

Valittu 0 Yhteensä 866

Indeksisarja

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tuotannon hintaindeksi , Tuotannon hintaindeksi, kotimaiset tavarat , Tuotannon hintaindeksi, vientitavarat ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Toimiala (ISIC, SITC)
Toimialaluokitus jaottelee yksiköt toimialaluokkiin niiden pääasiallisen taloudellisen toiminnan mukaan. Pääasiallista toimintaa on se, jolla tuotetaan suurin osa yksikön arvonlisäyksestä eli jalostusarvosta. Luokituksena käytetään Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta (NACE) johdettua Suomen kansallista versiota (TOL). 1949=100-tuottajahintaindekseissä käytetään YK:n ISIC-toimialaluokitusta ja SITC-tavaraluokitusta.
Tiedot
Pisteluku (1949=100)
Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.