Alkuun

119y -- Maarakennuskustannusindeksi (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) ja (1990=100) M, K, S ja H-indeksit, 1990-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Indeksiehtoindeksi

M-, K-, S- ja H-indeksit ovat indeksiehtoindeksejä. Ne eivät sisällä palkkoja, välillisiä palkkoja ja matka- ja päivärahoja. Perusvuosilla 2010=100 ja 2005=100 M-indeksi on kokonaisindeksi ilman betonirakenteita, K-indeksi on kalliorakenteiden indeksi, S-indeksi on betonirakenteiden indeksi ja H-indeksi on kunnossapidon indeksi. Aiemmilla perusvuosilla M-indeksi on kokonaisindeksi ilman sillanrakennustyötä, K-indeksi on kalliorakennustyön indeksi, S-indeksi on siltarakennustyön indeksi ja H-indeksi on hoidon ja kunnossapidon indeksi. H-indeksin tuottaminen on aloitettu perusvuodesta 1995=100.

Tiedot

Maarakennuskustannusindeksin indeksipisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.