Alkuun

113l -- Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2015=100), 2015-2020
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Vuosi
Pakollinen *
Rakennustyyppi
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 2

Vuosi

Pakollinen *

Valittu 0 Yhteensä 6

Rakennustyyppi

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Kokonaisindeksi , Asuinkerrostalo , Toimistorakennus ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Tiedot
KYKI 2015=100
Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.
Vuosimuutos, %
Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna.